Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Ngày truyền thống ngành Dệt may Việt Nam
Ngày đăng: 24/06/2010  09:23
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 04/6/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 789/QĐ-TTg lấy ngày 25/3 hàng năm là "Ngày truyền thống ngành Dệt May Việt Nam".

Việc tổ chức ngày truyền thống phải đảm bảo tiết kiệm, giáo dục truyền thống của ngành Dệt May Việt Nam, động viên phong trào thi đua lao động sản xuất vì sự phát triển của ngành và sự phát triển của đất nước.
 
Nguyễn Phan