Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 24/06/2010  09:24
Mặc định Cỡ chữ

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2015 và xét đến năm 2020.


 

Theo đó, điều chỉnh 06 điểm quặng (05 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 01 điểm mỏ cát cuội sỏi). Loại bỏ 02 điểm mỏ (01 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường và 01 điểm mỏ cát cuội sỏi). Bổ sung 08 điểm mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường (diện tích: 86,3 ha, trữ lượng dự báo: 17,06 triệu m3). Riêng điểm mỏ đá Granit tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy chưa đưa vào quy hoạch, chờ ý kiến của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.
 
Nguyễn Phan