Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Ban hành Chỉ thị về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010
Ngày đăng: 24/06/2010  09:24
Mặc định Cỡ chữ

 

Trước tình hình thiên tai diễn biến thất thường, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 808/CT-TTg về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010.


 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp từ Trung ương đến địa phương; tiếp tục triển khai Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phòng chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020, chủ động lồng ghép các nhiệm vụ phòng, tránh thiên tai, biến đổi khí hậu, nước biển dâng vào các chương trình phát triển KT - XH của bộ, ngành, địa phương; yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động di dời những hộ dân đang sống ở vùng nguy hiểm đến nơi định cư mới an toàn...
 
Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng của TP phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể phòng chống bão lũ, an toàn đê điều, đặc biệt chống ngập úng do mưa lớn, bảo đảm tổ chức thành công Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Theo TTXVN