Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Kiểm tra các nội dung liên quan đến việc quản lý,bố trí sử dụng cán bộ tăng cường theo Quyết định 253/QĐ-TTg
Ngày đăng: 24/06/2010  08:43
Mặc định Cỡ chữ

 Theo đơn kiến nghị của công dân phản ánh tình hình tiếp nhận,quản lý, bố trí sử dụng cán bộ làm nhiệm vụ xây dựng chính quyền cơ sở tại các xã kết nghĩa vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Quyết định 253/QĐ-TTg, Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (gọi tắt là cán bộ 253).
 

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Nội vụ tiến hành tổng hợp, rà soát, kiểm tra, báo cáo đánh giá cụ thể về thực trạng quản lý, bố trí sử dụng cán bộ 253 tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trong thời gian qua. Qua kiểm tra có đề xuất cụ thể phương án giải quyết đối với cán bộ 253 đang hợp đồng làm việc tại các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh.
 
Được biết, trong thời gian qua số cán bộ 253 hợp đồng làm việc tại các xã không ổn định, phần lớn số cán bộ này được phân công làm công tác "xóa đói giảm nghèo", chất lượng và hiệu quả công việc không cao.
 
Nguyễn Phan
(Nguồn: CV số 1049/UBND-TCCB