Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Tổ chức hoạt động Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam
Ngày đăng: 24/06/2010  08:06
Mặc định Cỡ chữ

 Để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về Bảo hiểm Y tế (BHYT), tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về BHYT. UBND tỉnh Kon Tum tổ chức hoạt động Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (01/7/2010) với chủ đề “Tăng cường trách nhiệm, nâng cao năng lực thực hiện chính sách pháp luật về BHYT”.


 

Các hoạt động được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 25/6 đến 06/7/2010. Theo kế hoạch, mít tinh Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 30/6/2010 tại thành phố Kon Tum. Tại buổi mít tinh này, Sở Y tế sẽ báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật BHYT; chương trình nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh vì mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của người bệnh BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo công tác tuyên truyền, phát hành thẻ BHYT, phối hợp tổ chức khám chữa bệnh và bảo đảm quyền lợi người bệnh BHYT.
 
Một số hoạt động khác nhân Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam như: Toạ đàm trên Đài Phát thanh-Truyền hình; phản ánh tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT từ ngày 01/10/2009 đến nay; hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật về BHYT; các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh tổ chức học tập, tìm hiểu về Luật BHYT và các  văn bản hướng dẫn liên quan. Vì sức khoẻ của bản thân và cộng đồng, hãy tham gia BHYT.
 
Nguyễn Phan