Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính năm 2010
Ngày đăng: 24/06/2010  09:30
Mặc định Cỡ chữ

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vừa ban hành Kế hoạch số 1063/KH-UBND về việc kiểm tra thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh năm 2010. Mục địch kiểm tra nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công các CCHC của các cơ quan, địa phương. Công tác kiểm tra phải thực hiện nghiêm túc, đúng chương trình, kế hoạch; đảm bảo khách quan, công khai và có chất lượng.


 

Nội dung kiểm tra bao gồm: Tổ chức triển khai các văn bản; tình hình thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ; công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các ngành, các cấp; việc đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hành chính, trao đổi thông tin giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân; về cải cách tài chính công...
 
Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tại các đơn vị: Sở Y tế, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Thanh tra tỉnh; UBND các huyện Đăk Glei, Đăk Hà, Kon Plông. Thời gian kiểm tra trong quý III năm 2010.
 
Nguyễn Phan