Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Công tác quản lý và sử dụng công cụ sản xuất do Nhà nước hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo
Ngày đăng: 24/06/2010  08:08
Mặc định Cỡ chữ

 

Theo báo cáo của Chi cục phát triển nông thôn, trong giai đoạn 2006-2008, các huyện, thành phố trong tỉnh đã được hỗ trợ 3.646 máy móc các loại từ Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo (Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 giai đoạn II, Dự án giảm nghèo miền Trung, Dự án hỗ trợ sản xuất và phát triển ngành nghề, dự án khuyến công…). Trong đó 45 máy xay xát, 543 máy cắt cỏ, 923 máy tẻ ngô quay tay, 66 máy sấy nông sản, 839 máy tuốt lúa động cơ, 110 máy cày tay, 600 máy tẻ ngô động cơ, 43 máy bơm nước, 256 bình phun thuốc trừ sâu, 112 xe cộ cải tiến, 88 máy tuốt lúa thủ công.


 

Nhìn chung các loại máy móc khi được đầu tư hỗ trợ cho nhân dân đã được sử dụng có hiệu quả, góp phần lớn vào công cuộc cơ giới hoá nông nghiệp, làm thay đổi diện mạo cơ sở hạ tầng nông thôn, thúc đẩy sản xuất phát triển, cải thiện đời sống nhân dân-nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như sử dụng một số loại công cụ sai mục đích, không hiệu quả hoặc có sử dụng nhưng hiệu quả thấp như máy cày tay, máy sấy nông sản, máy tuốt lúa động cơ tại các xã Đăk Nhoong, Đăk Pét, Đăk Long, Đăk Kroong, Đăk Môn (huyện Đăk Glei); Đoàn Kết, Ia Chim (thành phố Kon Tum); Đăk Nông, Đăk Sú, Sa Loong (Ngọc Hồi); Văn lem, Pô Kô (Đăk Tô); Rờ Kơi, Ya Tăng, Sa Bình, Mô Rai (Sa Thầy). Nguyên nhân là do địa hình đất canh tác nhiều nơi không phù hợp với việc sử dụng máy móc; một số địa phương chưa xây dựng quy chế quản lý, sử dụng; nhân dân chưa có ý thức bảo quản; khi máy móc bị hỏng không có kinh phí sửa chữa…
 
Để công cụ hỗ trợ sản xuất phát huy hiệu quả, đối với chủ đầu tư trước khi cấp máy phải tổ chức tập huấn cho người dân biết cách sử dụng; phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi, kiểm tra trong quá trình vận hành để khắc phục kịp thời những hạn chế, thiếu sót xảy ra. Đối với chính quyền địa phương cần khảo sát từng vùng, địa điểm để đầu tư hỗ trợ các loại thiết bị máy móc cho phù hợp; trước khi giao máy móc cho hộ, nhóm hộ quản lý, sử dụng phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng; tuyên truyền giáo dục ý thức bảo quản cho người dân.
 
Văn Long