Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm thực hiện dự án PIPE
Ngày đăng: 24/06/2010  09:40
Mặc định Cỡ chữ

 

Ngày 04/06/2010, Tại huyện Tu Mơ Rông, Trung tâm Nghiên cứu và Hợp tác Quốc tế (CECI) tại tỉnh Kon Tum phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông tổ chức Hội thảo chia sẻ những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện dự án “Thuỷ lợi nhỏ và Khuyến nông có sự tham gia”, tạo điều kiện để các thành viên tham gia có cơ hội áp dụng những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai các dự án tiếp theo.


 

Tham dự Hội thảo gồm đại diện CECI, các thành viên tham gia dự án tại hai xã Tu Mơ Rông và Đăk Rơ Ông, đại diện các phòng ban chuyên trách của huyện Tu Mơ Rông.
 
Dự án “Thuỷ lợi nhỏ và Khuyến nông có sự tham gia (PIPE)” được Quỹ Canada tài trợ hàng năm thông qua Đại sứ quan Canada tại Việt Nam thực hiện trong 6 tháng từ tháng 01 đến tháng 06/2010 tại hai xã Tu Mơ Rông và Đăk Rơ Ông của huyện Tu Mơ Rông, do CECI phối hợp với UBND huyện Tu Mơ Rông triển khai thực hiện. Tổng ngân sách thực hiện của dự án PIPE là 857 triệu 575 ngàn đồng Việt Nam, trong khi đó huyện Tu Mơ Rông đóng góp 198 triệu 900 ngàn đồng (chủ yếu là vật chất và nhân sự quy ra tiền) với các hoạt động chính là: Tập huấn nâng cao năng lực, hỗ trợ thực hiện các mô hình trồng sâm dây, ngô lai, cách bón phân, nuôi lợn làng, vịt xiêm… Mục tiêu của dự án là cải thiện sinh kế của cộng đồng dân tộc thiểu số và góp phần cải thiện công tác quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên ở hai xã vùng cao của huyện Tu Mơ Rông. Thông qua việc thực hiện dự án, tăng khả năng tiếp cận thông tin khuyến nông và quản lý rừng bền vững của cộng đồng; tăng khả năng tiếp cận hiệu quả và lâu bền hệ thống thuỷ lợi nhỏ; tăng khả năng lập kế hoạch có sự tham gia và thực hiện chương trình sinh kế bền vững của chính quyền địa phương trong vùng dự án.
 
Tin, ảnh : Dương Đức Nhuậ