Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VI
Ngày đăng: 24/06/2010  08:48
Mặc định Cỡ chữ

 

Theo Thông báo của Ban Tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VI, đại biểu dự đại hội phải là những người yêu tú tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của ngành, địa phương; có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và có sức khỏe tốt để tham dự đại hội.


 

Thành phần đại biểu bao gồm đại diện các tập thể lao động xuất sắc, tập thể lao động tiên tiến, làng văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hóa; chiến sĩ thi đua; hộ gia đình sản xuất kinh doanh giỏi; các điển hình tiên tiến được cấp có thẩm quyền suy tôn công nhận giai đoạn từ năm 2006-2010.
 
Với tiêu chuẩn chung và thành phần nêu trên, theo phân bổ có 400 đại biểu về dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VI. Trong đó, có 115 đại biểu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng chân trên địa bàn tỉnh; 226 đại biểu các huyện và thành phố Kon Tum;12 đại biểu đại diện các danh hiệu vinh dự nhà nước.
 
Dự kiến, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VI (2006-2010) sẽ được tổ chức vào cuối tuần đầu tháng 8/2010.
 
Nguyễn Phan