Thứ 7, Ngày 23/09/2023 -

Ngọc Hồi: Tổng kết 20 năm Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên
Ngày đăng: 26/08/2016  02:34
Mặc định Cỡ chữ
UBND huyện Ngọc Hồi vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên, giai đoạn 1996 – 2016.

 

Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi trao giấy khen cho các cá nhân
 
Qua 20 thực hiện Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (DBĐV), các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm các chế độ đăng ký, quản lý nguồn, huấn luyện DBĐV từng bước được nâng cao góp phần xây dựng lực lượng vũ trang của huyện vững mạnh toàn diện, sẵn sàng huy động khi có lệnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Đến nay, huyện Ngọc Hồi đã sắp xếp, kiện toàn đủ các đầu mối đơn vị dự bị động viên với  quân số đạt 100%, trong đó, đảng viên 11,93%; đoàn viên 69,20%; thành lập Chi bộ Đại đội làm nhiệm vụ khẩn cấp có cấp ủy với 15 đồng chí; công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra SSĐV các đơn vị DBĐV được thực hiện thường xuyên và đảm bảo đúng với thời gian, chương trình, đến nay quân số huấn luyện đạt 95% trở lên, diễn tập đạt 100% và kiểm tra SSĐV đạt 97% trở lên.
 
Cùng với giáo dục, động viên cho cán bộ, chiến sĩ trong các đơn vị DBĐV xác định rõ nhiệm vụ, tích cực tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra SSĐV đạt chất lượng, hiệu quả cao và sẵn sàng nhận bất cứ nhiệm vụ gì khi có lệnh động viên. Huyện đã đầu tư mua sắm quân trang cho QNDB tham gia huấn luyện và quân trang, quân dụng bảo đảm cho đơn vị làm nhiệm vụ khẩn cấp theo Nghị định 25 của Chính phủ. Đồng thời, triển khai thực hiện tốt chế độ chính sách trong xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên.
 
Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp lệnh về lực lượng DBĐV được chú trọng bằng nhiều hình thức. Đến nay, đội ngũ cán bộ Chỉ huy, Phó Chỉ huy trưởng quân sự và Chính trị viên cấp cơ sở ngày càng được chuẩn hóa và kiện toàn đủ về số lượng, nâng cao chất lượng. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động tuyển quân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên được đảm bảo, lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên cơ bản vững mạnh về chính trị, tổ chức, thực sự là chỗ dựa tin cậy, là công cụ bảo vệ Đảng, chính quyền ở cơ sở.
 
Thời gian tới huyện xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo các các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ về pháp lệnh DBĐV; tăng cường tuyên truyền, giáo dục phổ biến Pháp lệnh về DBĐV đến mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục làm tốt công tác đăng ký, quản lý tốt nguồn dự bị động viên; quan tâm một cách đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với quân nhân dự bị và gia đình theo quy định. Chú trọng xây dựng, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng cho lực lượng dự bị động viên. Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho công tác huấn luyện lực lượng dự bị động viên. Thường xuyên nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quân sự địa phương, thực hiện tốt pháp lệnh dự bị động viên…
 
Nhân dịp này, UBND huyện Ngọc Hồi đã tặng giấy khen cho 05 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Pháp lệnh DBĐV.
 
Tin, ảnh: Quyên Thảo