Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2010
Ngày đăng: 24/06/2010  08:12
Mặc định Cỡ chữ

Ngày 10/6/2010, UBND tỉnh ra Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2010.
 

Để chủ động phòng, chống lụt, bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND tỉnh chỉ thị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổ chức ngay việc đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2009; xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 sát với tình hình thực tế của ngành, địa phương và đơn vị. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp xã. Quán triệt và tổ chức thực hiện phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Thực hiện tốt công tác dự ab1o, cảnh báo về khả năng xuất hiện và diễn biến của lụt, bão, sạt lở đất... để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
 
UBND tỉnh chỉ thị cho Thường trực Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão, Bộ chỉ huy quân sự, Công an, Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông-Vận tải, Sở Công thương, Sở văn hóa-Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh-Truyền hình, Báo Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị mình phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2010.
 
Nguyễn Phan