Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn xã Đăk Long, huyện Kon Plông
Ngày đăng: 24/06/2010  08:59
Mặc định Cỡ chữ

 

 

Ngày 03/6/2010, UBND tỉnh ra Quyết định số 548/QĐ-UBND phê duyệt tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nông thôn xã Đăk Long, huyện Kon Plông. Công trình nâng cấp thành đường tuyến nhựa theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn loại A; chiều dài tuyến 6.789,12 m và 01 cầu tại Km 7+681,80m; bề rộng nền đường 5m, bề rộng mặt đường 3 m; vận tốc thiết kế 15 Km/h, trọng tải thiết kế nền, mặt đường trục xe 8 tấn. Địa điểm xây dựng tại xã Đăk Long, huyện Kon Plông. Tổng mức đầu tư là 42.500 triệu đồng, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện từ năm 2010.

 
Nguyễn Phan