Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Triển khai Cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường"
Ngày đăng: 24/06/2010  08:17
Mặc định Cỡ chữ

Ủy ban MTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội khuyến học tỉnh Kon Tum thống nhất phối hợp triển khai cuộc vận động "Tiếp bước cho em đến trường". Mục đích của cuộc vận động nhằm làm cho các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân, các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài tỉnh chung tay, góp sức ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa được cắp sách đến trường.

Trên cơ sở nguồn lực huy động được, tổ chức hỗ trợ trực tiếp đến đối tượng bao gồm: Trẻ em trong độ tuổi có hoàn cảnh gia đình khó khăn không được cắp sách đến trường; học sinh từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông vì hoàn cảnh gia đình khó khăn có nguy cơ bỏ học, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa.
 
Kế hoạch này được thực hiện thành 5 bước: Ban hành kế hoạch trước 10/6/2010; tuyên truyền triển khai kế hoạch đến các tầng lớp nhân dân trong tháng 6 và tháng 7/2010; thành lập Quỹ mang tên "Tiếp bước cho em đến trường" trong tháng 7/2010; tổ chức lễ phát động ủng hộ quỹ trong tháng 8/2010; phân bổ nguồn quỹ vận động được cho các địa phương.
 
Nguyễn Phan