Thứ 7, Ngày 06/06/2020 -

Ban hành bảng giá cây đứng gỗ tròn khai thác rừng tự nhiên
Ngày đăng: 24/06/2010  08:18
Mặc định Cỡ chữ

 

Này 10/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND ban hành bảng giá cây đứng gỗ tròn khai thác rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 
Theo quyết định này, giá gổ Sưa (nhóm I) có đường kính trên 50cm là 40 triệu đồng/m3; gỗ Trắc 12.800.000 đồng/m3; Hoàng Đàn, Pơ Mu 12.800.000 đồng/m3; Hương 6.000.000 đồng/m3; Cà te, cẩm lai 8.000.000 đồng/m3...Khi giá cả có biến động từ 20% trở lên, giao các ngành: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh tham mưu trình UBNDtỉnh quyết định điều chỉnh kịp thời.
 
Nguyễn Phan