Thứ 7, Ngày 06/06/2020 -

Triển khai thực hiện Nghị định số 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày đăng: 24/06/2010  09:03
Mặc định Cỡ chữ

 

UBND tỉnh Kon Tum vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh Kon Tum tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ được quy định tại Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.


 

Công an tỉnh, Sở Giao thông-Vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc có liên quan như: Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát quản lý Hành chính-Trật tự xã hội (113), Thanh tra giao thông phối hợp đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Kết quả 10 ngày đầu triển khai báo cáo về Bộ Giao thông-Vận tải.
 
Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, có 4 chương 58 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/5/2010.
 
Nguyễn Phan