Thứ 7, Ngày 30/05/2020 -

Triển khai Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020
Ngày đăng: 24/06/2010  08:19
Mặc định Cỡ chữ

 

Ngày 14/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum đã tổ chức hội nghị phổ biến,quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 27/11/2009 phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. Kon Tum là một trong những tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương được chọn triển khai đề án này.
 

 

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trương Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban chỉ đạo 1956) đã giới thiệu tóm tắt nội dung của Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh-cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo 1956 tỉnh trình bày dự thảo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn của tỉnh Kon Tum đến năm 2020. Theo đó, đến cuối năm 2020 tỷ lệ lao động qua đào tạo 55%, trong đó đào tạo nghề 40%; tỷ lệ đào tạo nghề nông lâm nghiệp chiếm 47%, công nghiệp-xây dựng 25%, dịch vụ 28%. Cụ thể là từ năm 2011 đến năm 2020 đào tạo nghề cho 59.700 lao động nông thôn, trong đó 31.051 người học nghề nông nghiệp, 28.649 người học nghề phi nông nghiệp. Tỷ lệ có việc làm và tự tạo việc làm sau khi học nghề đạt tối thiểu 80%.
 
Các cơ quan liên quan như: Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương đã trình bày  kế hoạch đào tạo bồi dưỡng công chức cấp xã đến năm 2020; điều tra khảo sát nhu cầu học nghề cho lao động nông thôn; triển khai mô hình dạy nghề nông nghiệp, phi nông nghiệp cho lao động nông thôn...
 
Kế luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 1956 của tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn chỉnh Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn  của tỉnh Kon Tum đến năm 2020 đề trình UBND tỉnh phê duyệt. Yêu cầu, các ngành các cấp đưa việc thực hiện Quyết định 1956 của Thủ tướng Chính phủ thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, địa phương và đơn vị mình trong thời gian đến.