Thứ 5, Ngày 27/06/2019 -

Giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý I/2019
Ngày đăng: 06/04/2019  15:04
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 05/4, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý I năm 2019. Đồng chí Đồng Thanh Xuân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế, phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Kon Tum và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở.

 

Theo báo cáo, trong quý I năm 2019, thu ngân sách nhà nước đạt 668,7 tỷ đồng (đạt 27,1% dự toán và bằng 97,8% so cùng kỳ), trong đó thu nội địa 619 tỷ đồng (đạt 27,7% dự toán, bằng 98% so cùng kỳ); chi ngân sách 1.447 tỷ đồng (đạt 20,8% dự toán và bằng 101,9% so cùng kỳ), trong đó, chi đầu tư phát triển 489,2  tỷ đồng (đạt 24% dự toán, bằng 101,7% cùng kỳ năm trước); chi thường xuyên 916 tỷ đồng (đạt 21,9% dự toán, bằng 102,3% so cùng kỳ).

 

Về công tác thu nợ đọng thuế có chuyển biến tích cực; công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị ngày càng được cũng cố và tăng cường; công tác triển khai giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch.

 

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách quý I và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quý II năm 2019.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đồng Thanh Xuân đã ghi nhận những nỗ lực của các phòng chuyên môn, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong quý I năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh. Đồng chí đề nghị các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý II năm 2019 như: Tập trung mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất; rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, chủ động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện lồng ghép, sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách; quản lý chặt chẽ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; hạn chế tối đa tham mưu ban hành, điều chỉnh chính sách làm giảm thu và tăng chi ngân sách khi chưa cân đối được nguồn.

 

Phấn đấu tăng tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tích cực thu hồi tạm ứng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành; đẩy nhanh việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; tăng cường phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh, huyện trong việc thực hiện quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ theo đúng dự toán được giao; tập trung phục vụ tốt công tác phối hợp, cung cấp các tài liệu, số liệu cho Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 theo kế hoạch... ./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp