Thứ 5, Ngày 27/06/2019 -

Giá đất tính bồi thường công trình đường bao Khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum - Giai đoạn 2
Ngày đăng: 09/04/2019  15:40
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Quyết định 308/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể tại thành phố Kon Tum để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình đường bao Khu dân cư phía Nam thành phố Kon Tum - Giai đoạn 2 (đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến cầu treo Kon Lor).

Cụ thể giá đất để tính bồi thường:

 

STT

Tên đơn vị hành chính, vị trí, loại đất

Giá đất theo QĐ số 72/2014/QĐ-UBND

(đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh

 tăng giá đất

(lần)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

I

Đất ở tại xã Đăk Rơ Wa

 

 

 

1

Tỉnh lộ 671

 

 

 

-

Từ cầu treo Kon Klor đến ngã ba Trạm y tế xã (thôn Kon Klor, Kon Tum Kơ Pơng)

200.000

4,21

842.000

2

Giá đất ở các khu vực khác tại nông thôn

 

 

 

-

Các khu dân cư còn lại (thôn Kon Klor, Kon Tum Kơ Pơng)

60.000

4,33

259.800

II

Đất nông nghiệp tại xã Đăk Rơ Wa

 

 

 

1

Đất trồng cây hàng năm khác

24.000

1,76

42.240

2

Đất trồng cây lâu năm

18.000

1,75

31.500

III

Đất nông nghiệp tại xã Chư Hreng

 

 

 

1

Đất trồng cây hàng năm khác

24.000

1,70

40.800

2

Đất trồng cây lâu năm

18.000

1,74

31.320

 

Phạm Hồng Sơn