Thứ 5, Ngày 27/06/2019 -

Phát huy vai trò của Hợp tác xã trong liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 11/04/2019  07:52
Mặc định Cỡ chữ
Liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị là hướng đi mới và hiệu quả của các thành phần kinh tế trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Tại tỉnh Kon Tum, nỗ lực tiếp cận và tham gia vào chuỗi giá trị của các hợp tác xã bước đầu được ghi nhận.

HTX Đồng hành nhà nông Hoàng Bách nuôi gà theo chuỗi giá trị

 

Sau nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm, mô hình nuôi gà bằng dược liệu của HTX Đồng hành nhà nông Hoàng Bách đã thành công với sản phẩm gà dược liệu KBV được Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng nhận đăng ký bảo hộ thương hiệu - Đây là một trong số mô hình tiêu biểu về kết quả đầu tư xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm của các HTX trên địa bàn tỉnh. Mô hình tạo hiệu ứng tốt, thu hút sự quan tâm của các HTX, bà con nông dân và người tiêu dùng. Theo Giám đốc HTX Đồng hành nhà nông Hoàng Bách Huỳnh Thanh Tú cho biết, bà con nông dân và các cơ sở sản xuất  tham gia vào “chuỗi giá trị” của chúng tôi sẽ được cung cấp “đầu vào” và bao tiêu “đầu ra”; ngược lại, người liên kết phải đảm bảo chăn nuôi theo quy trình kỹ thuật và HTX cử cán bộ đến kiểm tra, giám sát nghiêm ngặt, sản phẩm gà dược liệu này đã được sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc.

 

Trong tổng số 102 HTX đang hoạt động của tỉnh, có 66 HTX nông nghiệp. Gắn với yêu cầu tổ chức lại hoạt động của HTX kiểu mới theo Luật HTX năm 2012, bước đầu, đã có một số HTX đầu tư sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. Có thể kể đến những “cánh chim đầu đàn” như HTX Nông nghiệp, sản xuất và thương mại Sáu Nhung, HTX Cựu quân nhân Đăk HRing (huyện Đăk Hà); HTX Rau hoa xứ lạnh Thanh niên Măng Đen, HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn, HTX Ánh Dương (huyện Kon Plông); HTX Quyết Thắng, HTX Kiên Thảo Phát (huyện Ngọc Hồi)… Hiện nay, 04 HTX đã được Liên minh HTX Việt Nam chọn hỗ trợ tham gia “chuỗi giá trị”, gồm 2 HTX của huyện Kon Plông, 1 HTX tại địa bàn huyện Đăk Hà và 1 HTX ở huyện Tu Mơ Rông.

 

Từng bước hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến dược liệu ở Kon Plông

 

HTX Nông nghiệp Tuyết Sơn ở huyện Kon Plông là một trong số 04 HTX trong tỉnh được Liên minh HTX Việt Nam chọn tham gia chuỗi giá trị. Theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, HTX có tổng vốn đầu tư dự án nông trại hữu cơ trên 17 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 hơn 6 tỷ đồng. “Song song với trồng dược liệu, liên kết cùng bà con nông dân trên địa bàn mà trước mắt là xã Măng Cành, Đăk Long, Măng Bút… để thu mua nguyên liệu là hướng đi đã được HTX xác định, làm cơ sở hình thành chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ các sản phẩm bền vững”. Ông Bùi Quang Đạo, Giám đốc HTX NN Tuyết Sơn cho biết.

 

Để góp phần thúc đẩy quá trình hình thành chuỗi giá trị của các HTX, thời gian qua, Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã tạo điều kiện cho 11 HTX vay vốn ưu đãi với tổng số tiền gần 2,7 tỷ đồng. Một số nguồn vốn khác cũng được tranh thủ sử dụng giúp các HTX mở rộng sản xuất - kinh doanh. Tuy vậy, theo Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Lâm Cảnh, tham gia chuỗi giá trị là nhu cầu thực tế của hầu hết các HTX, tuy vậy, hiện tại, khả năng phát triển liên kết theo định hướng này tại địa bàn tỉnh vẫn còn không ít vấn đề đáng quan tâm. Để tham gia vào chuỗi giá trị, trước hết cần sản lượng hàng hóa tương đối lớn, gắn với yêu cầu hình thành quy mô sản xuất nhất định. Bên cạnh đó, hàng hóa được sản xuất phải mang tính liên tục, ổn định. Sản phẩm “được chăng hay chớ”, “lúc có lúc không” thì không đủ điều kiện hình thành “chuỗi”. Đặc biệt, tiêu chuẩn quyết định tham gia vào “chuỗi” chính là chất lượng sản phẩm. Đối với nông sản hay sản phẩm dược liệu, đảm bảo cho chất lượng chính là những chứng nhận của cơ quan chức năng về tiêu chuẩn của sản phẩm. Tuy vậy, vì nhiều lý do, một số HTX chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này, khả năng đáp ứng yêu cầu sản xuất “sạch” của không ít cơ sở và bà con nông dân còn hạn chế.

 

Bà con nông dân tham gia chuỗi liên kết

 

Số HTX tham gia vào chuỗi giá trị hiện còn khiêm tốn và hiệu quả hoạt động của các HTX này chưa thực sự đồng đều, đòi hỏi Liên minh HTX tỉnh và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực trong công tác này. Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Kon Tum cho biết: Trên cơ sở nắm bắt kịp thời và đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, nhất là thông tin về ngành nghề sản xuất, kinh doanh, sản phẩm hàng hóa tham gia thị trường; Liên minh HTX tỉnh sẽ chủ động và tích cực giới thiệu, tạo sự liên kết, kết nối đồng bộ từ khâu sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa các HTX, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với nhau; góp phần xây dựng các chuỗi giá trị mang tính hiệu quả cao.

 

Song song với yêu cầu bố trí kinh phí thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển HTX giai đoạn 2015-2020, thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Kon Tum rất mong được tạo điều kiện tiếp cận đầu tư các dự án thuộc ngành và hợp tác quốc tế liên quan đến lĩnh vực kinh tế tập thể. Đó cũng chính là cơ sở góp phần tăng cường thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị trong hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh./.

 

Bài, ảnh: Nghĩa Hà