Thứ 5, Ngày 27/06/2019 -

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Ngọc Tuấn chủ trì họp Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh
Ngày đăng: 10/04/2019  10:12
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 09/4, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã tiến hành cuộc họp, đánh giá kết quả hoạt động tín dụng chính sách quý I năm 2019 và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh chủ trì cuộc họp.
 

Trong quý I năm 2019, các thành viên Ban đại diện và NHCSXH tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm tăng trưởng tín dụng; tổ chức giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2019 cho các đơn vị, địa phương. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh bổ sung 20 tỷ đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương để ủy thác sang NHCSXH tỉnh; triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đoàn công tác Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam và tại buổi làm việc với các ngành về chấn chỉnh hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao; tập trung huy động các nguồn vốn cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách có nhu cầu được vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác đã phối hợp với NHCSXH tỉnh chủ động triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn, lãi tồn đọng; kịp thời xử lý các trường hợp sử dụng vốn sai mục đích…

 

Kết quả, tổng nguồn vốn đạt 2.450 tỷ đồng, tăng 79 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,33%. Trong đó, nguồn vốn Trung ương 2.198 tỷ đồng, tăng 37 tỷ đồng so với đầu năm; nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất 185 tỷ đồng, chiếm 7,55%/tổng nguồn vốn; nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 66,8 tỷ đồng, chiếm 2,73%/tổng nguồn vốn và tăng 39,9 tỷ đồng so với đầu năm.

 

Tổng dư nợ cho vay đạt 2.455 tỷ đồng, tăng 89 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng trưởng đạt 3,76% và đạt 47,3% kế hoạch. Doanh số cho vay 238 tỷ đồng với 6.623 lượt hộ vay vốn, chủ yếu cho các chương trình như: Hộ nghèo 57 tỷ, cho vay hộ sau thoát nghèo 18 tỷ đồng; cho vay SXKD vùng khó khăn 65 tỷ đồng; cho vay hộ cận nghèo 38 tỷ đồng; cho vay NS&VSMTNT 30 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 21 tỷ đồng. Qua đó, đã góp phần tích cực vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, ổn định xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Ngọc Tuấn đề nghị NHCSXH tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Chi nhánh NHCSXH tỉnh khẩn trương nghiên cứu quy trình, thủ tục, đối tượng vay vốn để tham mưu UBND tỉnh triển khai Chương trình tín dụng cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH tỉnh với thủ tục đơn giải, thời gian giải ngân trong ngày nhằm từng bước hạn chế và đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh; Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện Ngọc Hồi khẩn trương tham mưu UBND cùng cấp chuyển nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH tỉnh còn lại theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 2108/UBND-KT ngày 31/7/2018./.

 

Tin, ảnh: Anh Tuấn