Thứ 5, Ngày 27/06/2019 -

Tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi mùa mưa, lũ năm 2019
Ngày đăng: 12/04/2019  16:42
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 809/UBND-NNTN về tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019.

Theo đó, chỉ đạo các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa, lũ trên địa bàn theo Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước; Chỉ thị số 1948/CT-BNN-TCTL ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi; chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Ban Quản lý khai thác các Công trình thủy lợi tỉnh và các đơn vị khai thác công trình thủy lợi rà soát, củng cố lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du; tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn, khắc phục, sửa chữa ngay các công trình, hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa, lũ, tránh để xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình và vùng hạ du; phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý an toàn công trình thủy lợi.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đôn đốc, kiểm tra các công trình đang thi công xây dựng, đảm bảo hoàn thành tiến độ vượt lũ, chống lũ an toàn; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn; tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, xử lý kiên quyết đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi, đặc biệt đối với đập, hồ chứa thủy lợi; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo tình hình và kết quả kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa, lũ theo quy định./.

 

                                                                             Văn Hạ