Thứ hai, Ngày 17/06/2019 -

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tình hình nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 01/5
Ngày đăng: 12/04/2019  20:03
Mặc định Cỡ chữ
Để đảm bảo an ninh trật tự - an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-01/5, Chủ tịch UBND tỉnh đã bàn hành Văn bản số 832/UBND-KTTH ngày 12/4/2019 chỉ đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Phân công trực những ngày nghỉ và gửi danh sách lãnh đạo trực về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 4 năm 2019; thường xuyên nắm tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh.

 

Báo cáo nhanh tình hình từng ngày trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-01/5 (từ ngày 13 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 và từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019), gửi báo cáo về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước 14h00 hằng ngày; Kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.

 

Gửi báo cáo và danh sách lãnh đạo trực trong những ngày nghỉ qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Ioffice (đồng thời gửi qua email: kontum@chinhphu.vn).

 

Đồng thời, giao Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh tổng hợp danh sách lãnh đạo trực trong những ngày nghỉ của các cơ quan, đơn vị; hằng ngày tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo và báo cáo Văn phòng Chính phủ theo yêu cầu.

 

Tấn Danh