Chủ nhật, Ngày 21/07/2019 -

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn
Ngày đăng: 11/04/2019  13:23
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/4/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 798/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019).

Mục đích của Kế hoạch là nhằm thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân và toàn quân về truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định tính đúng đắn trong thực hiện đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, Nhà nước ta; tổng kết, đánh giá, rút ra những bài học kinh nghiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, lực lượng vũ trang nhân dân. Qua đó, cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Kế hoạch tập trung triển khai các nhiệm vụ, như: Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng các hoạt động kỷ kiệm; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong lực lượng vũ trang về đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc của Đảng, Nhà nước ta hiện nay. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn tỉnh lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019.

 

Tổ chức các hoạt động trọng điểm về văn hóa, văn học, nghệ thuật, tuyên truyền cổ động, triển lãm gắn với tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; tổ chức “Ngày hội văn hóa quân - dân” tại các địa phương; củng cố hệ thống bảo tàng, nhà truyền thống, phòng truyền thống của các địa phương, đơn vị.

 

Thực hiện sơ kết thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 ở cấp xã, huyện, tỉnh; gặp mặt, giao lưu điển hình tiên tiến trong tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019; gặp mặt sĩ quan cao cấp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn tỉnh...

 

Thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, tôn vinh các anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc; tổ chức hoạt động dân vận, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ - cứu nạn.

 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, trao đổi đoàn; chiêu đãi trọng thể đoàn ngoại giao, đoàn quân sự các nước đến thăm, chúc mừng nhân dịp kỷ niệm..../.

 

Đức Tỵ