Thứ hai, Ngày 17/06/2019 -

Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 08 đến ngày 12/4/2019
Ngày đăng: 13/04/2019  15:15
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố; Chương trình hành động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019; Thực hiện công tác điều hành giá; Quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè; Đảm bảo trật tự ATGT và phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ Lễ; Tăng cường quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; Công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ; Quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08 đến ngày 12/4/2019.

 

1. Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông (VH-TT-DL và TT) các huyện, thành phố:

 

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập: (1) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Kon Rẫy trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Đội thông tin lưu động huyện; (2) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Tu Mơ Rông trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Đội thông tin lưu động huyện; (3) Trung tâm VH-TT-DL và TT thành phố Kon Tum trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Trung tâm VHTT thành phố; (4) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Ngọc Hồi trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Đội thông tin lưu động huyện; (5) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Sa Thầy trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Sa Thầy; (6) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Kon Plông trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH, Đội thông tin lưu động, Thư viện, Tổ Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư huyện; (7) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Ia H’Drai trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và nhiệm vụ sự nghiệp văn hóa, thể thao và thông tin huyện; (8) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Đăk Tô trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Đội tuyên truyền lưu động huyện; (9) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Đăk Hà trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH, Thư viện, thông tin lưu động và Nhà Văn hóa thanh thiếu niên huyện; (10) Trung tâm VH-TT-DL và TT huyện Đăk Glei trên cơ sở hợp nhất Đài TTTH và Đội Tuyên truyền lưu động, Chiếu bóng, Thư viện huyện.

 

Các Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thành phố; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định. Có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phối hợp hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của Nhân dân trên địa bàn huyện, thành phố.

 

2. Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia:

 

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, UBND tỉnh xây dựng Chương trình hành động tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và những năm tiếp theo với một số chỉ tiêu cụ thể:

 

Đối với chỉ số PCI: Tiếp tục giữ vững, phát huy những kết quả đạt được và khắc phục các hạn chế, khuyết điểm tại các lĩnh vực, nội dung, tiêu chí, chỉ số thành phần; phấn đấu trong năm 2019, nâng xếp hạng Chỉ số PCI của tỉnh tăng thêm ít nhất 05 bậc so với năm 2018. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; trong đó tập trung các giải pháp mạnh, cụ thể, sát thực tiễn để cải thiện 04 chỉ số đạt kết quả rất thấp của tỉnh (gồm: Chi phí thời gian, Chi phí không chính thức, Đào tạo lao động, Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự). Đồng thời, tạo bước đột phá về cải thiện chỉ số Cơ sở hạ tầng của tỉnh gồm: Hạ tầng khu, cụm công nghiệp, đường bộ, điện, điện thoại và mạng internet.

 

Một số chỉ tiêu theo Nghị quyết số 02/NQ-CP: Đảm bảo tổng thời gian để hoàn thành các thủ tục khởi sự doanh nghiệp không quá 08 ngày, thực hiện song song các thủ tục khắc dấu, thông báo mẫu con dấu, thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan đăng ký kinh doanh; thực hiện cơ chế “một cửa” trong đăng ký lao động và bảo hiểm xã hội; thời gian thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in cho doanh nghiệp trong vòng 02 ngày làm việc. Duy trì tiếp nhận và giải quyết thủ tục đăng ký thành lập mới doanh nghiệp tối đa 02 ngày làm việc; áp dụng hình thức đăng ký kinh doanh với giao dịch trên mạng và trả kết quả ngay trong ngày kể từ khi tiếp nhận hồ sơ bằng bản giấy tại cơ quan đăng ký kinh doanh. Thời gian giải quyết tranh chấp hợp đồng tối đa 180 ngày. Đảm bảo thời gian thông quan hàng hóa qua biên giới đối với hàng xuất khẩu tối đa là 50 giờ; đối với hàng nhập khẩu tối đa là 70 giờ. Tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử là 100% và tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử đạt 98%; 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo đúng quy trình, theo đúng quy định và giải quyết đúng hạn. Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đến hết năm 2019, có tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền được cung cấp ở mức độ 3 và 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền được cung cấp ở mức độ 4. Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tối đa 63 ngày. Thời gian tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh tối đa 18,5 ngày. Thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản tối đa 14 ngày (trừ tài sản trí tuệ theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ)....

 

3. Thực hiện công tác điều hành giá:

 

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, chỉ đạo việc tái đàn gắn với chọn lọc con giống chất lượng cao, áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới trong chăn nuôi để nâng cao năng suất, hạ giá thành sản phẩm; theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường để có biện pháp cân đối cung cầu nhằm ổn định thị trường đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm; có giải pháp kiểm tra chặt chẽ chất lượng thực phẩm, đặc biệt đối với mặt hàng thịt lợn.

 

Triển khai đồng bộ các giải pháp khống chế Dịch tả lợn Châu phi; theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và chủ động có biện pháp phòng bệnh, tránh để lây lan giữa các địa phương. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, giám sát hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, các thủ đoạn gian lận thương mại để tăng giá nhằm thu lợi bất chính theo quy định của pháp luật; kiểm soát các thông tin thất thiệt gây bất ổn thị trường. Kiểm tra, kiểm soát chất lượng, rà soát nguồn cung đối với các mặt hàng thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

Kiểm soát chặt chẽ phương án giá và mức giá đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa do Nhà nước đặt hàng giao kế hoạch; rà soát các yếu tố chi phí, đánh giá kỹ tác động lên mặt bằng giá, tránh điều chỉnh tăng giá khi chưa có đủ điều kiện phù hợp. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm pháp luật về giá trong việc thực hiện niêm yết, kê khai, đăng ký giá đối với những hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục kê khai giá theo quy định. Tăng cường công tác truyền thông về nguồn cung, giá cả để hạn chế yếu tố tăng giá do tâm lý hoặc yếu tố đầu cơ.

 

4. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè:

 

Triển khai chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải và UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn quản lý; nhất là việc tự ý sử dụng vỉa hè, lòng đường trái quy định để tổ chức các hoạt động cộng đồng (liên hoan, hiếu, hỉ…) không phục vụ mục đích giao thông của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn gây ảnh hưởng việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong trường hợp bắt buộc phải sử dụng lòng đường, vỉa hè để tổ chức các hoạt động cộng đồng, yêu cầu các tổ chức, cá nhân phải liên hệ, xin phép và được sự đồng ý của các cơ quan chức năng hoặc chính quyền địa phương, đồng thời, có phương án tổ chức giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực làm cơ sở trước khi tổ chức.

 

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thông tin từ thiết bị giám sát hành trình để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; nhất là các hành vi vi phạm về luồng tuyến, tốc độ, thời gian điều khiển phương tiện của lái xe….

 

5. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019:

 

Triền khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông và phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2019, cụ thể: Tăng cường lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm soát và hướng dẫn giao thông trong tất cả các ngày trước, trong và sau dịp nghỉ Lễ; chú trọng việc kiểm tra, xử lý vi phạm của chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải vi phạm về tải trọng, an toàn kỹ thuật phương tiện, hành trình...; tập trung xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, đi không đúng làn đường...

 

Chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải, các bến xe huy động tối đa năng lực phương tiện vận tải, đảm bảo an toàn kỹ thuật để phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân; có biện pháp ngăn chặn, xử lý cương quyết trường hợp các phương tiện chở quá số người quy định; kiểm tra việc niêm yết giá vé của các đơn vị vận tải, không để xảy ra tình trạng tăng giá vé trái quy định. Tổ chức kiểm tra các bến thuỷ nội địa, phương tiện thủy chở khách. Đôn đốc các đơn vị quản lý đường bộ kiểm tra, xử lý kịp thời các điểm đen, đoạn đường có nguy cơ mất an toàn, dễ gây ra tai nạn giao thông; yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo ATGT đối với các công trình đang thi công.

 

Có phương án tổ chức cấp cứu kịp thời đối với các nạn nhân bị tai nạn giao thông (nếu có); tập trung cán bộ y tế, trang thiết bị chuyên môn để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị tai nạn giao thông trong điều kiện tốt nhất; chỉ đạo các Bệnh viện Đa khoa và các Trung tâm y tế cấp huyện chủ động có kế hoạch ứng cứu kịp thời khi có tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn...

 

6. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên khoáng sản:

 

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, tránh thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước; Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát; yêu cầu các chủ đầu tư dự án khai thác khoáng sản chấp hành việc thực hiện lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát theo quy định. Trong quý III-2019, các dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường có công suất khai thác từ 50.000m3 đá/năm trở lên và các dự án khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường có công suất khai thác từ 25.000m3 cát/năm trở lên phải hoàn thành việc lắp đặt trạm cân và hệ thống camera giám sát theo quy định.

 

Đề nghị Cục Thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng mua bán, sử dụng bất hợp pháp, hợp thức hóa chứng từ đối với hoạt động khai thác, kinh doanh, tiêu thụ khoáng sản. Khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ đề xuất giải pháp quản lý chống thất thu thuế trong hoạt động khai thác cát, sỏi.

 

7. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019:

 

Triển khai Chỉ thị số của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trong mùa mưa, lũ trên địa bàn; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập. Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Yêu cầu các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố rà soát, củng cố lực lượng đảm bảo đủ năng lực chuyên môn về quản lý, vận hành; thường xuyên theo dõi, kiểm tra công trình trước, trong và sau mùa mưa, lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo khí tượng thủy văn chuyên dùng và áp dụng các công nghệ tiên tiến hỗ trợ điều tiết hồ chứa thủy lợi phục vụ chỉ đạo, vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du. Vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van, thiết bị phục vụ xả lũ của các hồ chứa nước và bố trí đủ thiết bị dự phòng bảo đảm vận hành công trình trong mọi tình huống; bố trí hệ thống thông tin, cảnh báo cho người dân ở hạ du khi xả lũ các hồ chứa. Khơi thông hệ thống kênh tiêu để chủ động tiêu úng, thoát lũ. Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn công trình thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn...

 

8. Tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc:

 

Nhằm tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh.

 

Giao Sở Y tế tăng cường công tác tuyên truyền việc thực hiện cập nhật dữ liệu lên “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” đối với các cơ sở bán lẻ thuốc đã được cấp tài khoản liên thông; phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông đối với các cơ sở bán lẻ thuốc chưa được cấp tài khoản liên thông bảo đảm theo đúng lộ trình. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của bác sỹ, y sỹ về việc kê đơn thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh; tuyên truyền cho bệnh nhân lợi ích của việc mua thuốc, sử dụng thuốc theo đơn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc kết nối và thực hiện việc kê đơn, mua bán thuốc theo đơn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

 

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn liên quan tăng cường kiểm tra hoạt động kê đơn tại các phòng khám tư nhân; hoạt động bán thuốc kê đơn, chất lượng thực hiện kết nối tại nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân trên địa bàn quản lý./.

 

Thái Ninh