Thứ sáu, Ngày 24/05/2019 -

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng: 19/04/2019  11:01
Mặc định Cỡ chữ
Trong 02 ngày (16 - 17/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông khoá X, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của Thường trực Huyện ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự phối hợp thống nhất hành động chặt chẽ của UBND huyện và các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam huyện đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội; vận động các tầng lớp Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, đã được triển khai sâu rộng, mang lại kết quả thiết thực trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn của huyện.

 

Đại hội đã hiệp thương cử 51 vị vào Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kon Plông khoá X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cử 16 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X.

 

Tại phiên họp thứ nhất Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hiệp thương bầu đồng chí Y Thị, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX giữ chức Chủ tịch Uỷ ban MTTQ huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và bầu đồng chí Trần Thị Ngọc Diệp, đồng chí Nguyễn Nghĩa Phúc - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IX, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đồng chí Hồ Thị Thủy giữ chức Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện./.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình