Thứ hai, Ngày 20/05/2019 -

Chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nổi bật từ ngày 15 đến ngày 19/4/2019
Ngày đăng: 22/04/2019  10:24
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Tăng cường các biện pháp ngăn chặn ma túy trong học sinh, sinh viên; Triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen; Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; Phòng chống bệnh chổi rồng, khảm lá sắn trên cây sẵn và hỗ trợ khôi phục sản xuất; Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018... là những chỉ đạo nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15 đến ngày 19/4/2019.

 

1. Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc Văn phòng UBND tỉnh (Tên tiếng Anh: The Public Administration service Center of Kon Tum Province).

 

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng UBND tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trung tâm có chức năng đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư...

 

Về cơ cấu tổ chức: Giám đốc Trung tâm là lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và không quá 02 Phó Giám đốc chuyên trách do Chủ tịch UBND bổ nhiệm. Trung tâm có các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính; Bộ phận Thông tin. Biên chế của Trung tâm là biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc của Văn phòng UBND tỉnh; các nhân sự là công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh cử đến làm việc theo quy định.

 

2. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn ma túy trong học sinh, sinh viên:

 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy trong trường học, Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn tình trạng học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

 

Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng phòng, tránh tệ nạn ma túy trong học đường.

 

3. Triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh:

 

Tăng cường các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với các ngành bàn giải pháp chấn chỉnh hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh và các văn bản khác có liên quan. Phối hợp, chung tay cùng với ngành ngân hàng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; tăng cường giám sát hoạt động của các công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, các hiệu cầm đồ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hành vi chưa đúng quy định, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan: Khẩn trương xử lý theo quy định của pháp luật đối với các vụ án liên quan đến tín dụng đen, cho vay nặng lãi; mở rộng phạm vi, đối tượng điều tra, xử lý đối với các hoạt động tín dụng trái quy định; Tiếp tục triển khai các biện pháp tháo dỡ, xóa bỏ quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, gắn với thực hiện lĩnh vực đột phá về chỉnh trang, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng tuyến phố, khu dân cư văn minh; Kiểm tra, rà soát các cơ sở, tổ chức tài chính hoạt động trái pháp luật để xử lý vi phạm; Thực hiện tốt nghiệp vụ ngân hàng, không để một số đối tượng lợi dụng tiếp tay cho hoạt động tín dụng đen; triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách xã hội...

 

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo chính quyền cấp xã và các cơ quan liên quan phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn hỗ trợ người dân tiếp cận các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá..., gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

 

4. Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng:

 

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động trong công tác chỉ đạo điều hành; theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước và trên địa bàn tỉnh; bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ để đẩy mạnh triển khai thực hiện nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

 

Tập trung chỉ đạo cải cách hành chính thực chất hơn nữa; tiếp tục rà soát, cắt giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo thúc đẩy mạnh mẽ các dự án công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh nhất là các dự án quy mô lớn; tạo thuận lợi khởi công mới và đẩy nhanh tiến độ các dự án. Người đứng đầu các đơn vị, nhất là UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019, tạo nền tảng vững chắc và điều kiện thuận lợi cho những năm tiếp theo...

 

5. Phòng chống bệnh chổi rồng - khảm lá sắn trên cây sẵn và hỗ trợ khôi phục sản xuất:

 

Xét đề nghị của các cơ quan, địa phương liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đăk Tô và huyện Ia H'Drai tuyên truyền, khuyến cáo người trồng sắn thu hoạch hết diện tích sắn đã nhiễm bệnh chổi rồng - khảm lá sắn, thu gom tiêu hủy triệt để tàn dư cây sắn nhiễm bệnh; lựa chọn những cây sắn chưa nhiễm bệnh làm hom giống để trồng; chuẩn bị đất kỹ trước khi trồng, bố trí thời vụ thích hợp, mật độ trồng đảm bảo theo khuyến cáo, bón phân cân đối hợp lý để cây sắn sinh trưởng, phát triển, tăng khả năng chống chịu bệnh. Chủ động làm việc với nhà máy chế biến sắn trên địa bàn để hỗ trợ giống sắn thông qua liên kết sản xuất; rà soát lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án liên quan để tập trung hỗ trợ nguồn giống sắn sạch bệnh phục vụ sản xuất kịp thời vụ...

 

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, hướng dẫn các huyện triển khai thực hiện theo đúng quy định; tổng hợp chung nhu cầu kinh phí của các đơn vị, tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Trung ương xem xét, hỗ trợ theo quy định; thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên cây trồng ngay từ đầu vụ (đặc biệt là cây sắn) để kiểm soát tình hình dịch hại trên cây trồng để có biện pháp phòng chống kịp thời.

 

6. Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018:

 

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém qua kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính nhà nước năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch về công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá...

 

Rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2017. Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành.

 

Giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, kiểm tra việc khắc phục hạn chế, yếu kém qua kiểm tra, đánh giá CCHC năm 2018 tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những cơ quan, đơn vị không khắc phục hoặc chậm khắc phục hạn chế, yếu kém để chỉ đạo, xử lý, gợi ý kiểm điểm, xem xét trách nhiệm cùng với đợt đánh giá, phân loại đảng viên và công chức năm 2019 đối với tập thể và cá nhân có liên quan./.

 

Thái Ninh