Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm
Ngày đăng: 13/05/2019  08:31
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 10/5 về tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn (đối với các địa phương chưa đầu tư); tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ theo quy định về vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế và kinh doanh các sản phẩm gia súc, gia cầm.

 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động giết mổ, sơ chế và kinh doanh gia súc, gia cầm theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các hoạt động có liên quan đến giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm để người dân biết, chấp hành và chủ động thực hiện; chấp hành tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Nhà nước về xây dựng các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

 

Yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong việc bố trí địa điểm, xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định hiện hành; phối hợp kiểm tra, kiểm soát các hoạt động liên quan đến giết mổ gia súc, gia cầm, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

 

Hướng dẫn các huyện, thành phố các quy định của Pháp luật về thực hiện các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện vệ sinh thú y... đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, sơ chế sản phẩm gia súc, gia cầm, kinh doanh gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng được phân công làm công tác kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn các huyện, thành phố; tổ chức thẩm định và cấp Giấy Chứng nhận về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm theo quy định; theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về UBND tỉnh.   

 

Văn Hạ