Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Giá đất tính bồi thường khi nhà nước thu hồi thực hiện công trình Trạm Biến áp 110kV Bờ Y và đấu nối trên địa bàn huyện Đăk Tô
Ngày đăng: 14/05/2019  07:30
Mặc định Cỡ chữ
Tại Quyết định 457/QĐ-UBND ngày 09/5, UBND tỉnh đã phê duyệt giá đất cụ thể tại huyện Đăk Tô để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Trạm Biến áp 110kV Bờ Y và đấu nối trên địa bàn huyện Đăk Tô.

 

Cụ thể:

 

STT

Tên đơn vị hành chính,

vị trí đất, loại đất  

Giá đất theo Quyết định  số 72/2014/QĐ-UBND

(đồng/m2)

Hệ số điều chỉnh giá đất

(lần)

Giá đất cụ thể

(đồng/m2)

I

Tại thị trấn Đăk Tô

 

 

1

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

10.000

1,65

16.500

2

Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

10.000

1,65

16.500

II

Tại xã Ngọc Tụ

 

 

1

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

8.000

1,40

11.200

2

Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

8.000

1,40

11.200

III

Tại xã Tân Cảnh

 

 

1

Đất ở tại nông thôn (thuộc đoạn còn lại của các đường nhánh nối Quốc lộ 14)

110.000

2,73

303.300

2

Đất vườn ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được xác định là đất ở

16.000

2,00

32.000

3

Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm

10.000

1,65

16.500

4

Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác

10.000

1,65

16.500

 

Phạm Hồng Sơn