Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Giá đất để bồi thường khi nhà nước thu hồi thực hiện một số công trình
Ngày đăng: 14/05/2019  07:33
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh ban hành Quyết định 455, 456, 458, 459/QĐ-UBND ngày 09/5 phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện một số công trình trên địa bàn tỉnh.

 

Cụ thể, tại Quyết định 455/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của đất nông nghiệp trồng cây lâu năm tại thôn 2, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Mở rộng Trung tâm Văn hóa huyện Sa Thầy là 21.000 đồng/m2.

Tại Quyết định 456/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tại xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Trường Mầm non xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy: Đất ở tại nông thôn (đường liên thôn) 75.000 đồng/m2; Đất trồng cây lâu năm 9.987 đồng/m2.

 

Tại Quyết định 458/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Trạm Biến áp 110kV Bờ Y và đấu nối trên địa bàn huyện Ngọc Hồi: Đất trồng cây lâu năm tại thị trấn Plei Kần: 30.000 đồng/m2; Đất trồng cây lâu năm tại xã Đăk Nông: 27.000 đồng/m2.

 

Tại Quyết định 459/QĐ-UBND, UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của đất nông nghiệp trồng cây hàng năm khác tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình: Bậc cấp lên xuống khu vực đua thuyền độc mộc xã Sa Bình, huyện Sa Thầy là 11.125 đồng/m2.

 

Phạm Hồng Sơn