Thứ 5, Ngày 04/06/2020 -

Khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 khóa 42 năm 2019
Ngày đăng: 14/05/2019  14:33
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 14/5, tại Trường Quân sự tỉnh, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) cho đối tượng 3 khóa 42 năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QPAN tỉnh đến dự và phát biểu khai mạc.

 

Quang cảnh buổi khai mạc

 

Tham gia khóa học này có 94 học viên thuộc diện Ban Thường vụ huyện ủy, thành ủy quản lý, các đại biểu HĐND cấp huyện, cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.

 

Trong thời gian từ ngày 14/5 đến ngày 29/5/2019, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật một số nội dung trọng tâm về công tác QPAN, như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về QPAN; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tình hình biên giới Quốc gia, tổ chức, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; tình hình kinh tế, chính trị quốc tế, trong nước và tỉnh Kon Tum; nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái trên không gian mạng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự trong tình hình mới...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh phát biểu khai mạc

 

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng GDQPAN tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh, Trường Quân sự tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức QPAN. Đồng chí nhấn mạnh, bồi dưỡng kiến thức QPAN là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với nhiệm vụ QPAN, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo từ Trung ương đến cơ sở, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh...

 

Đồng chí yêu cầu Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm chắc quân số được triệu tập để đôn đốc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QPAN đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch; theo dõi, quản lý nội dung, chương trình, đánh giá chất lượng, kết quả khóa học và tổng hợp, báo cáo theo quy định. Yêu cầu Trường Quân sự tỉnh tổ chức lớp học đúng quy định, nội dung phải được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đúng thời gian quy định; bảo đảm cơ sở vật chất, nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt, học tập, giáo trình, tài liệu, giảng đường cho học viên học tập và sinh hoạt; tổ chức khung quản lý, biên chế học viên, cấp giấy chứng nhận cho học viên khi kết thúc khoá bồi dưỡng; quản lý chặt chẽ quân số tham gia khóa học, khi có những vấn đề phát sinh, phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

 

Đồng chí cũng đề nghị các học viên cần tập trung nghiên cứu nắm chắc nội dung các chuyên đề, phát huy hết tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm nội quy, quy định của lớp, của trường; trong quá trình học tập bảo đảm tuyệt đối an toàn; khi trở về địa phương trên từng lĩnh vực công tác phát huy tốt vai trò trách nhiệm, kịp thời đề xuất, tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, thủ tưởng các cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương.../.

 

Đức Tỵ