Thứ 5, Ngày 04/06/2020 -

Thông báo danh sách các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến tháng 5/2019
Ngày đăng: 15/05/2019  08:25
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện các quy định của pháp luật, Sở Tư pháp thông báo các tổ chức đấu giá tài sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Kon Tum để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, liên hệ giao dịch.

 

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum:

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 211 Trần Hưng Đạo, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

- Số điện thoại: 02603391069.

 

- Giám đốc: Ông Đinh Xuân Thủy.

 

2. Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Dương Châu - Land:

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 230 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

- Số điện thoại: 0983427783.

 

- Giám đốc: Ông Dương Ngọc Vương.

 

3. Công ty Đấu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum:

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 444 Trần Phú, phường Quang Trung, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

- Số điện thoại: 0906509991.

 

- Giám đốc: Ông Nguyễn Ngọc Phong.

 

4. Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum:

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum

 

- Số điện thoại: 02603934555.

 

- Giám đốc: Ông Phạm Tuân.

 

5. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum:

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 52 Ngô Đức Kế, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

- Giám đốc: ông Đào Văn Chung.

 

6. Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín - Chi nhánh Kon Tum.

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 288 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Điện thoại: 0945928499.  Website: daugiaphuctin.com

 

Trưởng chi nhánh: Đào Tuấn Linh. 

 

7. Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam chi nhánh Kon Tum.

 

- Địa chỉ trụ sở: Số 593 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

- Điện thoại: 0915328239. 

 

- Trưởng chi nhánh: Nguyễn Tuấn Duy.

 

Đối với các tổ chức hành nghề đấu giá đang tạm dừng hoạt động không được cập nhật trong danh sách này./.

 

Thái Ninh