Thứ hai, Ngày 01/06/2020 -

Giám sát việc thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU và Kết luận số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại thành phố Kon Tum
Ngày đăng: 15/05/2019  13:42
Mặc định Cỡ chữ
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy, ngày 14/5, Đoàn giám sát 1339 của Tỉnh ủy do đồng chí Trần Thị Nga - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Kon Tum về tình hình thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU ngày 17/10/2014 và Kết luận số 71-KH/TU ngày 21/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum.

 

Đoàn Giám sát làm việc tại Thành ủy Kon Tum

 

Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình của Trung ương và của Tỉnh ủy, BTV Thành ủy Kon Tum đã lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn thành phố. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc các cấp thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức phong phú. Hàng năm, các xã, phường đã thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung hương ước, quy ước tại thôn, làng, tổ dân phố và được niêm yết công khai; tỷ lệ phủ sóng truyền thanh và truyền hình ở khu dân cư đạt 100%; mô hình "Chào cờ hàng tháng", "Liên hoan cồng chiêng cho lứa tuổi học sinh THCS và Tiểu học" được duy thường xuyên.....

 

Đến cuối năm 2018, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 87,4%; thôn, làng, tổ dân phố được đạt danh hiệu văn hóa đạt tỷ lệ 91,3%... Các phong trào thi đua đã góp phần phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia lao động, sản xuất; hoạt động dịch vụ, thương mại được phát triển, công tác xã hội hóa trong việc xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở được đẩy mạnh...

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao BTV Thành ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, nghiêm túc Chương trình số 76-CTr/TU, Kế hoạch số 71-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương; nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt chỉ tiêu  do thành phố xác định.

 

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị BTV Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động nhân dân; thường xuyên thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những những mô hình tiêu biểu trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội xứng đáng là trung tâm văn hóa, chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh.

 

Quang cảnh buổi làm việc tại BTV Đảng ủy xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum

 

Trước đó, Đoàn Giám sát đã có buổi khảo sát thực tế và làm việc với Đảng ủy xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum về tình hình thực hiện Chương trình số 76-CTr/TU ngày 17/10/2014 và Kết luận số 71-KH/TU ngày 21/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum./.

 

 Ngọc Kiên