Thứ hai, Ngày 01/06/2020 -

Trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Ngày đăng: 15/05/2019  16:55
Mặc định Cỡ chữ
Chiều ngày 14/5, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 04 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì cuộc họp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum

 

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

 

Trong 04 tháng đầu năm, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều nỗ lực trong cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, cụ thể: Đã thực hiện đánh giá tác động 117 TTHC; thẩm định, thẩm tra 109 TTHC; ban hành 700 quyết định công bố trên 13.386 TTHC để cập nhật, niêm yết tại nơi giải quyết và đăng công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tiếp nhận 1.049 kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, đã xử lý 934/1.049 số kiến nghị, phản ánh (đạt 89,03%); trình ban hành các văn bản để trình cắt giảm 3.425/6.191 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành...

 

Đến nay, Văn phòng các bộ, tỉnh đã tiếp nhận nhiệm vụ tổ chức, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo quy định; đã có 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công; các địa phương đã hoàn thành việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo các danh mục ưu tiên; các bộ ngành, địa phương đã kết nối liên thông các phần mềm quản lý văn bản với Trục liên thông văn bản Quốc gia…

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc kiểm soát khâu ban hành TTHC tại một số bộ, ngành, địa phương còn chưa chặt chẽ; việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vẫn còn tình trạng trễ hẹn; việc ban hành quy trình nội bộ giải quyết từng TTHC còn chậm; số lượng hồ sơ thực hiện trực tuyến thấp...

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh công tác cải cách TTHC, cắt giảm điều kiện kinh doanh cần được thực hiện quyết liệt hơn; tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh không rõ ràng, kiên quyết không để phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh so với số lượng đã công bố, công khai.

 

Đồng chí đề nghị các Bộ ngành, địa phương cần tập trung nguồn lực, chỉ đạo triển khai thực hiện, tạo sự chuyển biến hơn nữa về công tác cải cách TTHC, cải thiện môi trường kinh doanh, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và gửi nhận văn bản điện tử; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ này./.

 

Minh Chấn