Thứ 5, Ngày 04/06/2020 -

Nhân dân thôn Đoàn Kết, xã Đắk Ngọk, huyện Đắk Hà làm đường giao thông NTM
Ngày đăng: 16/05/2019  13:36
Mặc định Cỡ chữ
Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2019 – 2024; ngày 15/5, Nhân dân thôn Đoàn Kết, xã Đắk Ngọk, huyện Đắk Hà đã ra quân làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới.

 

 

 

Trong đợt ra quân này, bà con Nhân dân thôn Đoàn Kết tiến hành bê tông hóa đường giao thông liên thôn với chiều dài 830m, tổng kinh phí 561 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 334 triệu đồng mua xi măng, còn lại Nhân dân đóng góp ngày công lao động và 227 triệu đồng để mua cát, sỏi.

 

Nhân dân thôn Đoàn Kết hiện đã bê tông được trên 3km đường giao thông liên thôn với tổng kinh phí 1.586.000.000 đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 905 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 681 triệu đồng.

 

Đến nay, xã Đăk Ngọk đã đạt được 19/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đã và đang hoàn chỉnh các thủ tục đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

 

                                                                Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh