Thứ sáu, Ngày 20/09/2019 -

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/05/2019  13:34
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 492/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, trong năm 2019, toàn tỉnh có 192 dự án với tổng kinh phí thực hiện là 34.823 triệu đồng. Trong đó: huyện Sa Thầy 12 dự án, với kinh phí thực hiện là 2.131 triệu đồng; huyện Đăk Glei 18 dự án với kinh phí thực hiện là 3.037 triệu đồng; huyện Ia H'Drai 22 dự án với kinh phí thực hiện là 5.880 triệu đồng; huyện Đăk Tô 16 dự án với kinh phí thực hiện là 1.421 triệu đồng; huyện Tu Mơ Rông 29 dự án với kinh phí thực hiện là 10.018 triệu đồng; huyện Kon PLông 57 dự án với kinh phí thực hiện là 8.176 triệu đồng; huyện Đăk Hà 13 dự án với kinh phí thực hiện là 1.921 triệu đồng; huyện Ngọc Hồi 08 dự án với kinh phí thực hiện là 1249 triệu đồng; thành phố Kon Tum 17 dự án với kinh phí thực hiện là 987 triệu đồng.

 

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố căn cứ triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn quản lý..../.

 

Mỹ Diễm