Thứ sáu, Ngày 20/09/2019 -

Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng
Ngày đăng: 06/06/2019  07:50
Mặc định Cỡ chữ
Chiều 05/6, Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức Hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10, khóa XII và quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh (Hội trường Ngọc Linh)

 

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên khóa XV; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành của tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND tỉnh; các Hội đặc thù; trường Chính trị tỉnh, Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; báo cáo viên Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các phòng, ban liên quan.

 

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Đơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nhanh kết quả HNTW10 khóa XII và quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18-02-2019 của Bộ Chính trị “về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”.

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị "về Chiến lược bảo vệ Biên giới quốc gia” và Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 08-8-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về đẩy mạnh và nâng cao tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030”.

 

Đồng chí Đặng Thanh Long - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10-01-2019 của Bộ Chính trị "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực”.

 

Đồng chí Huỳnh Tấn Phục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng”.

 

Đồng chí Y Mửi kết luận Hội nghị

 

Để việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng được nghiêm túc, đạt hiệu quả, bế mạc Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Mửi đề nghị các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị trên đến cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tổ chức thực hiện.

 

Đồng chí lưu ý việc quán triệt phải đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch 92-KH/TU ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Qua nghiên cứu, quán triệt phải tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ để chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Ngoài ra, phải bám sát nội dung chính của từng Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương; chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, liên hệ vào thực tiễn của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện ở cấp cơ sở.

 

Tổ chức quán triệt và chủ động tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị; Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Với trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, trên cương vị công tác của mình, đồng chí Y Mửi yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân, cùng với cấp ủy và chính quyền lãnh đạo và tổ chức thực hiện thật tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.

 

Tin, ảnh: Dương Nương