Thứ 3, Ngày 17/09/2019 -

Tiếp tục đẩy mạnh CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2019-2024
Ngày đăng: 06/06/2019  17:31
Mặc định Cỡ chữ
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2019-2024.

 

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn

 

Theo đó, tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện bốn nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) theo tinh thần Thông báo kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thực hiện CVĐ.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để người tiêu dùng biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, khả năng sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của doanh nghiệp Việt Nam; tiếp tục thực hiện các giải pháp thích hợp để khuyến khích, định hướng tiêu dùng và vận động nhân dân tích cực sử dụng hàng Việt Nam.

 

Vận động các cơ quan, đơn vị và tchức chính trị - xã hội thực hiện mua hàng Việt Nam khi có nhu cầu mua sắm bằng nguồn kinh phí thuộc ngân sách Nhà nước; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh khi mua sắm vật tư, thiết bị để thực hiện các dự án, công trình thì ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước bảo đảm chất lượng.

 

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 

Đề nghị sửa đổi, bổ sung, ban hành cơ chế tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ở thị trường khu vực, trong và ngoài nước; tổ chức hội thảo, tọa đàm giữa nhà quản lý, nhà sản xuất kinh doanh, nhà phân phối và người tiêu dùng để tìm hướng đi và xác định giải pháp đúng đắn, phù hợp, thúc đẩy phát triển.

 

Đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông tin chính thức về diễn biến thị trường, giá cả các mặt hàng thiết yếu trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Phối hợp với các ngành chức năng, các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức Hội chợ, các phiên chợ nông thôn ở địa bàn thành phố và các huyện; thực hiện hiệu quả chương trình đưa hàng Việt về nông thôn.

 

Tin, ảnh: Dương Nương