Thứ 3, Ngày 17/09/2019 -

Tập huấn CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019
Ngày đăng: 07/06/2019  14:55
Mặc định Cỡ chữ
Trong 2 ngày (06 - 07/6), Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019 cho 153 đại biểu đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trị trấn; đại diện các khu dân cư về đích xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Các đại biểu tham gia lớp tập huấn

 

Chương trình nội dung tập huấn gồm: Hướng dẫn thực hiện 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hướng dẫn thực hiện Quy chế Quỹ “Vì người nghèo”; các chương trình an sinh xã hội; công tác cứu trợ của MTTQ Việt Nam các cấp; Hướng dân triển khai Đề án đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế; Hướng dẫn nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; Hướng dẫn xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản ở khu dân cư.

 

Lớp tập huấn nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp thu được những kiến thức cơ bản về xây dựng nông thôn mới; để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện việc xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các phong trào, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế./.

 

                                                            Tin, ảnh: Nguyễn Đăng Bình