Thứ 3, Ngày 17/09/2019 -

Đoàn công tác Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị thăm, làm việc tại Kon Tum
Ngày đăng: 07/06/2019  20:11
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 7/6, đoàn công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị do Chánh Văn phòng Nguyễn Văn Bốn làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum.

 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum trao đổi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau công tác chuẩn bị xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ chế tài chính và cơ sở vật chất khi đưa Trung tâm Phục vụ hành chính đi vào hoạt động, cũng như một số thuận lợi, khó khăn, hạn chế gặp phải khi xây dựng Đề án thành lập Trung tâm, khi đưa Trung tâm đi vào hoạt động.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum được Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập vào ngày 17/4/2019.

 

Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 

Trung tâm thực hiện chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

 

Dự kiến Trung tâm đi vào hoạt động từ tháng 6 này và sẽ giải quyết gần 1.200 thủ tục hành chính của các sở, ngành tại đây.

 

Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được một số kết quả quan trọng và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt, từng bước đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy hành chính.

 

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Kon Tum đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, chỉ thị để tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính từ tỉnh tới cơ sở, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển; nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước.

 

Tin, ảnh: Dương Nương