Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Chỉ đạo, điều hành nổi bật từ ngày 03 đến ngày 07/6/2019
Ngày đăng: 08/06/2019  18:54
Mặc định Cỡ chữ
(kontum.gov.vn): Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân; Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum; Tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật... là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03 đến ngày 07/6/2019.

 

 

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019:

 

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thường trực Tỉnh ủy; để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung trọng tâm, như:

 

Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, môi trường của năm 2019 để có giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chủ động khắc phục những hạn chế, yếu kém, nhất là việc xây dựng các liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp và triển khai kế hoạch dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn”; cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; việc giao rừng, cho thuê rừng...

 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để đưa Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" thực sự đi vào cuộc sống; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả gắn nhãn hàng Việt Nam.

 

Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; chú trọng các giải pháp để thu hút đầu tư, khơi thông các nguồn vốn nước ngoài, khuyến khích đầu tư tư nhân; rà soát quỹ đất để tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung vào các dự án có tiềm năng.

 

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ; tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành theo quy định của pháp luật về quản lý giá; huy động vốn tại chỗ, đa dạng hóa các phương thức huy động vốn, tăng khả năng cân đối nguồn vốn cho vay, đảm bảo tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, mở rộng mạng chi nhánh ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn “tín dụng đen”.

 

Tăng cường quản lý thu ngân sách nhà nước, bảo đảm đạt và vượt kế hoạch thu ngân sách ở tất cả các ngành, các cấp gắn với siết chặt kỷ luật tài chính -  ngân sách nhà nước. Dành nguồn lực ngân sách để hỗ trợ đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, ngành kinh tế mũi nhọn và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của tỉnh; hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, tăng hợp lý chi đầu tư phát triển. Thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu, chuyển giá, nợ đọng thuế; áp dụng rộng rãi hóa đơn điện tử.

 

Tập trung chỉ đạo, nắm chắc tình hình, tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tả lợi Châu Phi; chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, làm tốt công tác dự báo để điều chỉnh cơ cấu cây trồng cho phù hợp với nhu cầu của thị trường và thực tế tại mỗi địa phương, đảm bảo hiệu quả, bền vững và ổn định, cải thiện thu nhập cho người dân....

 

Tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân:

 

Để đảm bảo tiến độ triển khai các nhiệm vụ của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong việc phát hiện, thu thập thông tin, chuẩn hóa và cập nhật kịp thời khi có thay đổi để đảm bảo dữ liệu thông tin dân cư luôn được chính xác; trong quá trình thu thập dữ liệu dân cư, phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan liên quan về kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở toàn quốc năm 2019, bảo đảm chính xác, không trùng lặp, lãng phí; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với lực lượng Công an tiếp tục triển khai, chuẩn hóa thông tin, thu thập thông tin dân cư đảm bảo kịp thời, đầy đủ và chính xác. Do việc thu thập thông tin dân cư có nhiều trường hợp phải đính chính, sửa đổi, bổ sung... Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phải chủ động xử lý hoặc phối hợp xử lý để tạo thuận lợi cho Nhân dân; xác định đây là nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, đăng ký, quản lý cư trú tại địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố hoàn thiện hệ thống, đồng bộ hạ tầng để thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ cho việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Thực hiện việc kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ sở dữ liệu khác theo quy định sau khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được vận hành, khai thác trong năm 2020; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, bí mật nhà nước, bí mật cá nhân theo quy định.

 

Giao UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong thực hiện Đề án tại địa phương; chỉ đạo các cơ quan liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tuyên truyền sâu, rộng quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thu thập thông tin dân cư, xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư...

 

Tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông:

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Chủ tịch UBND tỉnh yêu càu các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo các chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian quan; chỉ đạo các lực lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông cao (lạng lách, đánh võng; điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia…)  nhằm hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phố hợp với các cơ quan liên quan và các địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục các “điểm đen” về tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2019.

 

Thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum:

 

Căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum (tại Khu đô thị Nam cầu Đăk Bla, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Là trường phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, được tổ chức hoạt động theo mô hình trường chất lượng cao, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Tự chủ tài chính về hoạt động thường xuyên, chia thành nhiều giai đoạn, đến hết năm 2025 sẽ thực hiện tự chủ hoàn toàn.

 

Trường thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các quy định khác có liên quan. Ngoài ra, trường còn tổ chức dạy học các môn năng khiếu; dạy nâng cao các môn văn hóa; dạy nâng cao ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiên cứu khoa học. Trưởng có 01 Hiệu trưởng và không quá 02 Phó Hiệu trưởng; cơ cấu tổ chức gồm Tổ Văn phòng và không quá 07 tổ chuyên môn.

 

Tiếp tục triển khai nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật:

 

Thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong đó, cần có sự ưu tiên hợp lý để tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ, như: Rà soát, đánh giá các quy định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của tỉnh và cấp huyện; tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các phản ánh, kiến nghị trực tiếp liên quan đến cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thực thi công vụ và xử lý nghiêm minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực phát sinh chi phí tuân thủ pháp luật.../.

 

Thái Ninh