Thứ 3, Ngày 26/05/2020 -

10 năm thực hiện CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Tuyên truyền góp phần lớn thay đổi nhận thức người dân
Ngày đăng: 12/06/2019  21:38
Mặc định Cỡ chữ
Sau 10 năm thực hiện về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Có được điều này không thể không nhắc đến tầm quan trọng của việc chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc vận động của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh trong suốt chặng đường qua.

 

Chuyến hàng Việt được đưa về nông thôn của các doanh nghiệp

 

Thông qua công tác tuyên truyền, từng bước đã làm chuyển biến nhận thức và tính tự giác của các cấp, các ngành. Trong các năm 2010 - 2019, các cơ quan, đơn vị khi trang bị, mua sắm tài sản công đã ưu tiên lựa chọn những sản phẩm, dịch vụ là hàng sản xuất tại Việt Nam; người tiêu dùng đã có sự so sánh giữa giá cả và chất lượng của hàng Việt Nam so với hàng ngoại nhập để mua sắm phù hợp với túi tiền; tâm lý “sính” hàng ngoại không còn là mốt mua sắm của nhiều người tiêu dùng như trước đây.

 

Qua khảo sát tại 02 siêu thị, các chợ đầu mối, một số trung tâm thương mại của các huyện, thành phố và các quầy tạp hóa ở khu vực nông thôn có khoảng 80 đến 90% hàng hóa được bày bán là hàng Việt với chủng loại phong phú, đa dạng.

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 264-TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Thông tri của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn triển khai Cuộc vận động; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 264 của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Cùng với đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền Cuộc vận động. Ngày 24-7-2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 750-CV/TU thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, thường xuyên trong toàn Đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở.

 

Sau khi có các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp…đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung trên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

 

Trong công tác tuyên truyền, vận động, quảng bá hàng Việt Nam suốt 10 năm, đã có trên 7.400 cuộc tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn, thu hút trên 325.000 lượt người tham gia; hơn 400 hội nghị - tọa đàm, diễn đàn về Cuộc vận động được tổ chức.

 

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã phát sóng 834 tin, bài; 46 phóng sự tuyên truyền về Cuộc vận động. Ngoài ra, hàng tuần thực hiện chuyên mục bản tin thị trường trên sóng phát thanh, truyền hình bằng bốn thứ tiếng: Tiếng phổ thông, tiếng Xê Đăng, tiếng Ba Na và tiếng Giẻ Triêng.

 

Báo Kon Tum đã thực hiện 1.050 sản phẩm (tin, bài và ảnh đăng trên báo) duy trì chuyên mục “Thông tin giá cả thị trường”, “Người Việt dùng hàng Việt” trên các số báo hàng tuần.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên chỉ đạo Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa, Thể thao các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về Cuộc vận động như: Xây dựng 15 cụm Pano tuyên truyền dài hạn; đăng tải từ 3-5 tin, bài, ảnh về Cuộc vận động trên các số định kỳ của Đặc san Văn hóa, Thể thao và Du lịch (2 tháng 1 số với số lượng xuất bản 15.000 cuốn); thực hiện 1.044 buổi tuyên truyền lưu động trên các phương tiện: xe loa phóng thanh, Đội tuyên truyền lưu động, chiếu bóng lưu động,... chỉ đạo Trung tâm Văn hóa Triển lãm và Phòng Văn hóa các huyện, thành phố thực hiện tuyên truyền trực quan khoảng trên 20.000m2 panô, áp phích, khẩu hiệu vào dịp cao điểm.

 

Thông qua Cổng thông tin điện tử tỉnh và các trang website của Mặt trận, các đoàn thể tỉnh và một số sở, ngành liên quan mỗi năm đã biên tập, đăng tải hàng ngàn tin, bài, ảnh và các văn bản của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động.

 

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tỉnh đã biên soạn, in ấn và phát hành 1.200 cuốn tài liệu hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động cung cấp cho Mặt trận Tổ quốc các cấp và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư.

 

Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa nội dung của Cuộc vận động vào các phong trào, Cuộc vận động của ngành mình và tuyên truyền vận động đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tiến hành 95 buổi hướng dẫn triển khai Cuộc vận động tại các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ ở cấp tỉnh và cấp huyện cho cán bộ mặt trận cơ sở.

 

Để lồng ghép nội dung Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” - Nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động vào Bộ tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, tổ chức đăng ký giao ước thi đua hàng năm theo cụm thi đua khối huyện, thành phố; khối xã, phường, thị trấn và cụm dân cư...

 

Hàng năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã phát động Tháng cao điểm (tháng 12) với nhiều hoạt động tuyên truyền, quảng bá, tổ chức “Ngày vàng 15/12”, “Tuần lễ vàng” khuyến mãi, giảm giá thành sản phẩm…để kích thích sản xuất và tiêu dùng.

 

Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ông Nguyễn Trung Hải – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian tới, Ban Chỉ đạo tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Thông báo Kết luận 264-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Cuộc vận động trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng Cuộc vận động.

 

Ngoài ra, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tạo ra sự đồng thuận hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh.

 

“Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sẽ có nhiều hình thức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước; vận động Nhân dân sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam” - Ông Nguyễn Trung Hải cho biết thêm./.

 

Bài, ảnh: Dương Nương