Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý II/2019
Ngày đăng: 29/06/2019  07:12
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 28/6, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến ngành Tài chính - Kế hoạch quý II năm 2019. Đồng chí Đồng Thanh Xuân - Giám đốc Sở Tài chính chủ trì Hội nghị.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

 

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 1.426 tỷ đồng (đạt 57,8% dự toán và bằng 114,7% so cùng kỳ năm trước), trong đó thu nội địa là 1.301 tỷ đồng (đạt 58,3% so với dự toán và bằng 114,6% so cùng kỳ); chi ngân sách địa phương là 3.549 tỷ đồng (đạt 38,8% nhiệm vụ chi và bằng 123,9% so cùng kỳ năm trước), trong đó, chi đầu tư phát triển 1.256 tỷ đồng (đạt 40,2% dự toán, bằng 134,6% so cùng kỳ năm trước); chi thường xuyên 2.288 tỷ đồng (đạt 42,6% nhiệm vụ chi, bằng 118,5% so cùng kỳ).

 

Về công tác thu nợ đọng thuế có chuyển biến tích cực; công tác quản lý tài chính, tài sản, ngân sách và trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị ngày càng được cũng cố và tăng cường; công tác triển khai giao quyền tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập được chú trọng; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán thực hiện thường xuyên, đảm bảo công khai, minh bạch.

 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố đã tham gia thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quý III năm 2019.

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Đồng Thanh Xuân ghi nhận những nỗ lực của các phòng chuyên môn, phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố trong công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn trong 6 tháng đầu năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

 

Đồng chí đề nghị các phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III năm 2019 như: Tập trung mọi biện pháp để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan Thuế với các cấp, ngành và các lực lượng chức năng trong công tác quản lý thu, chống thất thu, xử lý thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả cao nhất; bám sát Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân các cấp về KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; rà soát, quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách nhà nước, chủ động cân đối, điều hòa thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện chặt chẽ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2019 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

 

Phấn đấu đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tích cực thu hồi tạm ứng giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đấu thầu, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai tự chủ của các cơ sở sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thực hiện tốt công tác lập dự toán, tham mưu phân bổ dự toán ngân sách năm 2020…

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiệp