Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Công bố thủ tục hành chính ngành LĐ,TB&XH trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 29/06/2019  07:32
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 28/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn.

 

Theo đó, công bố 146 thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Trong đó, có 106 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh; 22 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 979/QĐ-UBND, ngày 27/8/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính tại mục IV phần I và II Quyết định số 817/QĐ-UBND, ngày 22/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Thay thế các thủ tục hành chính tại mục IV, V, VI phần I và II Quyết định số 816/QĐ-UBND, ngày 27/7/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

 

Minh Chấn