Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Kinh tế 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả khả quan
Ngày đăng: 04/07/2019  06:33
Mặc định Cỡ chữ
Với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả.

Nông dân xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum làm đất chuẩn bị xuống giống lúa vụ mùa

 

Xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 của HĐND tỉnh, với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, chương trình hành động nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Trong đó, nổi bật là Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 với 09 nhiệm vụ trọng tâm và giao Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm đối với việc thực hiện 13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường chủ yếu của năm 2019.

 

Đặc biệt, để tạo khí thế mới, động lực mới cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Do đó, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 5.654 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 9,05% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nông - Lâm - Thủy sản tăng 5,60%; Công nghiệp - Xây dựng tăng 12,62%; Thương mại - Dịch vụ tăng 8,48%; Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 6,98%.

 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2018-2019 ước tính đến 30/6/2019 là 10.954 ha, đạt 99,9% kế hoạch và bằng 97,9% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 15/6/2019, toàn tỉnh đã gieo trồng cây hàng năm vụ mùa 2019 đạt 46.336 ha, đạt 74,5% kế hoạch và bằng 98,6% so với cùng kỳ năm trước.

 

Tổng đàn trâu đạt 23.995 con (đạt 92% so với kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ năm trước); Đàn bò 78.320 con (đạt 91% so với kế hoạch, bằng 104% so với cùng kỳ năm trước); Đàn lợn 145.020 con (đạt 91,9% so với kế hoạch, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm trước).

 

Ngành chức năng đã chỉ đạo triển khai kịp thời các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm A/H5N6, dịch Lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu Phi.

 

Các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến nay, diện tích cao su 74.460 ha; diện tích cà phê 20.488 ha; Sâm Ngọc Linh khoảng 600 ha, trong đó: diện tích sâm của các doanh nghiệp trồng tập trung khoảng 570 ha, người dân trồng phân tán khoảng 30 ha; rau, hoa, quả xứ lạnh khoảng 150 ha. Một số loại cây dược liệu như Hồng đẳng sâm, Đương quy… phát triển tốt, với diện tích các vùng trồng dược liệu khoảng 1.264,5 ha, sản lượng khoảng gần 4.605 tấn.

 

Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 2.916 tỷ đồng, tăng 9,21% so với cùng kỳ và đạt 45,99% kế hoạch. Chỉ số phát triển công nghiệp ước tăng 14,7% so với cùng kỳ. Các ngành công nghiệp có lợi thế được chú trọng phát triển, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu được duy trì sản xuất và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ.

 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt 8.936 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ và đạt 45,7% so với kế hoạch. Giá cả hàng hóa tương đối ổn định, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá đột biến. Kim ngạch xuất khẩu ước 57,59 triệu USD đạt 42% so với kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước 1,23 triệu USD, đạt 21% so với kế hoạch.

 

Tổng lượng khách đến Kon Tum ước đạt 297.820 lượt (khách quốc tế trên 123.000 lượt), đạt 180% so với cùng kỳ năm trước với tổng doanh thu khoảng 151 tỷ đồng, bằng 168,31% so với cùng kỳ năm trước.

 

Thu ngân sách Nhà nước ước khoảng 1.426 tỷ đồng, đạt 57,81% dự toán địa phương giao và bằng 114,7% cùng kỳ năm trước; chi ngân sách địa phương ước khoảng 3.549 tỷ đồng, đạt 38,8% nhiệm vụ chi và bằng 123,9% so cùng kỳ.

 

Tín dụng có tốc độ tăng trưởng tốt, mặt bằng lãi suất cho vay ổn định. Huy động vốn 6 tháng đầu năm ước 14.500 tỷ đồng, đạt 84,8% so với kế hoạch, bằng 105,8% so với cùng kỳ năm trước.

 

Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh được tăng cường và đạt nhiều kết quả, đã có một số nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế lớn đến đầu tư tại tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay, đã thu hút 22 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký hơn 1.092 tỷ đồng; đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 181 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.058,7 tỷ đồng. Hỗ trợ khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo; đã lựa chọn được 27 dự án, ý tưởng khởi nghiệp để thực hiện các bước hỗ trợ để hiện thực hóa sản phẩm.

 

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm. Đến nay, 18 đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới (trong đó có 17 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới), 08 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 19 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, không còn xã dưới 5 tiêu chí.

 

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh khá cao; tiến độ thu ngân sách đảm bảo; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; 03 lĩnh vực đột phá được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá…

 

6 tháng còn lại của năm 2019, các cấp, các ngành, địa phương xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương đã đặt ra.

 

03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh:

 

Lĩnh vực đột phá thứ nhất là tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, các khu đô thị mới kết hợp với dịch vụ, nhất là trên địa bàn thành phố Kon Tum. Đẩy mạnh đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp - đô thị - dịch vụ; trong đó chú ý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hệ thống xử lý nước thải trong khu, cụm công nghiệp.

 

Lĩnh vực đột phá thứ 2 là triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ; bảo tồn, đầu tư phát triển Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu trên địa bàn tỉnh.

 

 

Lĩnh vực đột phát thứ 3 là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh; tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp.

 

Bài, ảnh: Dương Nương