Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

7.370,19 ha rừng đã được cho thuê để trồng Sâm Ngọc Linh, dược liệu khác
Ngày đăng: 04/07/2019  15:00
Mặc định Cỡ chữ
Tính đến nay, UBND tỉnh đã giao rừng, cho 05 doanh nghiệp, đơn vị thuê 7.370,19 ha rừng để trồng Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông và Kon Plông.

 

Vườn sâm giống Ngọc Linh của Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum tại huyện Tu Mơ Rông

 

Cụ thể, Dự án Quản lý, bảo vệ và xây dựng vườn ươm giống Sâm Ngọc Linh, của Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, được triển khai tại Tiểu khu 217, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông trên diện tích 20 ha.

 

Dự án Quản lý, bảo vệ rừng kết hợp trồng cây dược liệu Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng, của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum, được triển khai tại Tiểu khu 225, 226, 227, 229, xã Ngọc Lây; Tiểu khu 218, 220, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông với diện tích gần 4.800 ha.

 

Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng một số cây dược liệu quý hiếm của Công ty Cổ phần dược liệu MEKONG, được triển khai tại Khoảnh 6 tiểu khu 488, xã Đăk Long, huyện Kon Plông trên diện tích 27,14 ha.

 

Dự án Đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng của Công ty CP Vingin, được triển khai tại Tiểu khu 217, 228, 205, 208, huyện Tu Mơ Rông trên diện tích 1.454 ha.

 

Dự án Xây dựng vùng sản xuất rau - hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng của Công ty TNHH Thái Hòa, được triển khai tại khoảnh 7, 9 Tiểu khu 482, xã Măng Cành, huyện Kon Plông trên diện tích 8 ha.

 

Toàn tỉnh hiện phát triển được khoảng 1.265 ha dược liệu, trong đó, Sâm Ngọc Linh khoảng 600 ha, còn lại chủ yếu là Đảng sâm và Đương quy. Hiện tỉnh đã và đang giới thiệu cho các doanh nghiệp có tiềm lực tiến hành khảo sát thực tế để lập Dự án đầu tư, phát triển Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng kết hợp với quản lý, bảo vệ rừng tại các địa phương trong tỉnh./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương