Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Lãnh đạo tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI
Ngày đăng: 10/07/2019  17:20
Mặc định Cỡ chữ
Sáng 10/7, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tháp đã báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 trước đại biểu và cử tri toàn tỉnh.

 

 

Trước và sau Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, Ủy ban nhân dân đã nhận được 72 ý kiến, kiến nghị của cử tri; Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn để báo cáo những vấn đề chung nhất mà cử tri đặc biệt quan tâm tại Kỳ họp này.

 

Cụ thể:

 

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng xem xét và trả lời cử tri biết việc tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã để thống nhất công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh (theo Công văn số 2957/UBND-TH ngày 24 tháng 10 năm 2018 của UBND tỉnh)

 

Trả lời: Việc Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tạm dừng công tác tuyển dụng công chức cấp xã (Văn bản số 2957/UBND-TH ngày 24 tháng 10 năm 2018) nhằm rà soát thực trạng, thống nhất công tác sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh; tránh tình trạng tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã tại các địa phương thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập trong giai đoạn từ nay đến năm 2021.

 

Ngày 12 tháng 3 năm 2019,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Theo đó, khoản 1 Điều 8 Nghị quyết quy định “Tạm dừng việc bầu, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý và tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị của các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện phải sắp xếp từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành cho đến khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đối với từng đơn vị hành chính tương ứng có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp khuyết người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mà không bố trí được người phụ trách theo quy định của pháp luật thì được bầu, bổ nhiệm chức danh đó”. Do đó, sau khi có ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Ủy ban nhân tỉnh sẽ chỉ đạo triển khai công tác tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo quy định;

 

2. Hiện nay, người dân ở 04 xã phía Tây, huyện Tu Mơ Rông khi đi khám chữa bệnh tại Trung tâm khám đa khoa Đăk Rơ Ông không được lưu trú tại trung tâm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khám chữa bệnh tại Trung tâm khám đa khoa Đăk Rơ Ông, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng liên quan cho người dân đến khám chữa bệnh tại Trung tâm khám đa khoa Đăk Rơ Ông được lưu trú khi khám, chữa bệnh tại đây

 

Trả lời: Trung tâm khám đa khoa Đăk Rơ Ông mà cử tri nêu trên là Phòng khám đa khoa khu vực (PKĐKKV) Đăk Rơ Ông, thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông. Theo chỉ đạo của Bộ Y tế “các phòng khám đa khoa khu vực chấm dứt hoạt động điều trị nội trú kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2018, chỉ thực hiện nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú theo quy định hiện hành”. Tuy nhiên nếu “Phòng khám đa khoa khu vực vẫn cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân trong vùng thì Sở Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan trình cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp và thẩm định phê duyệt chuyển đổi thành Đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực của tỉnh, bệnh viện huyện, Trung tâm y tế huyện và thời hạn chuyển đổi đến hết 30 tháng 6 năm 2018”.

 

Theo đó, Sở Y tế dự kiến chuyển PKĐKKV Đăk Rơ Ông thành Đơn nguyên điều trị nội trú thuộc Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông để đáp ứng nhu cầu điều trị nội trú và thuận tiện cho người dân ở 04 xã phía Tây huyện Tu Mơ Rông. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Y tế chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể việc chuyển đổi PKĐKKV thành đơn nguyên điều trị nội trú của Trung tâm Y tế huyện. Sở Y tế đã có văn bản gửi Bộ Y tế về nội dung này và sẽ tiếp tục đề nghị Bộ Y tế sớm có hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi PKĐKKV thành đơn nguyên điều trị nội trú của Trung tâm Y tế huyện để có thể tiếp nhận, điều trị nội trú tại những PKĐKKV cần phải tồn tại để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

 

Trong thời gian chưa chuyển đổi thành đơn nguyên điều trị nội trú của Trung tâm Y tế huyện, PKĐKKV Đăk Rơ Ông vẫn tiếp tục nhiệm vụ cấp cứu, khám, chữa bệnh ngoại trú cho người dân và triển khai giường lưu (tối đa 3 ngày/người/đợt điều trị) để giải quyết nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân.

 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu, trình HĐND tỉnh xem xét, cho thành lập Ban bảo vệ thôn ở các xã trên địa bàn thành phố Kon Tum

 

Trả lời: Theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ về Ban bảo vệ dân phố, chỉ quy định về việc thành lập Ban bảo vệ dân phố ở tổ dân phố thuộc phường, thị trấn (không thực hiện ở thôn). Do vậy, không đảm bảo cơ sở pháp lý để đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định thành lập Ban bảo vệ thôn ở các xã. Bên cạnh đó, hiện nay các cụm dân cư tại các xã trên địa bàn tỉnh đang duy trì mô hình “Tổ an ninh nhân dân” tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và đang hoạt động hiệu qua. Từ đầu năm 2019, thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, các địa phương đã triển khai thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã; công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đấu tranh và phòng chống tội phạm ở địa bàn các xã được tăng cường và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

 

Luật Công an nhân dân năm 2018 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, hiện nay Trung ương đang triển khai rà soát và sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan. Do vậy trong giai đoạn hiện nay chưa đặt vấn đề thành lập Ban bảo vệ thôn ở các xã, nội dung này sẽ được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu và tham mưu thực hiện thống nhất theo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình địa phương.

 

4. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành Y tế cung cấp vắc xin tiêm phòng cho trẻ sơ sinh, vì thời gian qua Trạm Y tế xã thông báo hiện nay không có vắc xin nên Nhân dân rất hoang mang, lo lắng.

 

Trả lời: Ngày 10 tháng 5 năm 2017, tập đoàn vắc xin Jassen tại Hàn Quốc (nhà sản xuất vắc xin Quinvaxem, Berna Biotech) đã có thư thông báo ngừng sản xuất vắc xin Quinvaxem và ngừng cung ứng vắc xin Quinvaxem trên toàn cầu từ năm 2018, do đó thời gian từ chuyển đổi sang vắc xin ComBE Five của Ấn độ có thành phần và lịch tiêm chủng tương tự với vắc xin Quinvaxem. Tuy nhiên, do thủ tục mua sắm, nhập khẩu và kiểm định vắc xin ComBE Five (Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thực hiện) bị chậm trễ, nên đến tháng 11/2018 mới có vắc xin ComBE Five phục vụ chương trình tiêm chủng. Như vậy trên địa bàn tỉnh Kon Tum từ tháng 8 đến tháng 11/2018 không đủ vắc xin để tiêm cho trẻ.

 

Trong thời gian thiếu vắc xin, Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị giải thích, thông báo cho các bà mẹ về việc thiếu vắc xin DPT-VGB-Hib và trẻ sẽ được tiêm bù đủ mũi khi được cung ứng đủ vắc xin, bên cạnh đó triển khai các biện pháp quản lý đối tượng trẻ chưa được tiêm chủng vắc xin DPT-VGB-Hib để có kế hoạch tiêm bù ngay sau khi được cung ứng vắc xin ComBE Five. Đối với các loại vắc xin khác theo chương trình tiêm chủng mở rộng đều được ngành y tế tổ chức tiêm đầy đủ.

 

Đến cuối tháng 12 năm 2018, vắc xin ComBE Five đã được cung ứng từ Dự án tiêm chủng mở rộng quốc gia cho tỉnh Kon Tum, Sở Y tế đã chỉ đạo các Trạm Y tế tổ chức tiêm vét, tiêm bổ sung cho các đối tượng trẻ bị thiếu vắc xin DPT-VGB-Hib trong năm 2018 cũng như các đối tượng đúng độ tuổi tiêm chủng theo quy định. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh không thiếu vắc xin triển khai trong chương trình Tiêm chủng mở rộng.

 

5. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét đầu tư vốn xây kè dọc sông Pô Kô để tránh gây sạt lở ruộng của Nhân dân. Vì hiện nay, bờ kè sông Pô Kô xây chưa xong và đang ngừng thi công.

 

Trả lời: Công trình kè chống sạt lở bờ sông Pô Kô (đoạn qua huyện Đăk Glei) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư. Năm 2018 do khó khăn về nguồn vốn nên dự án không được bố trí vốn và phải dừng thi công. Năm 2019 dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí 06 tỷ đồng tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018. Hiện nay Ban quan lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT đang triển khai xin cấp phép khai thác mỏ đất đắp kè, đồng thời đã chỉ đạo đơn vị thi công tiếp tục triển khai hoàn thiện công trình và thi công các hạng mục còn dở dang để tránh gây sạt lở ruộng của Nhân dân theo nội dung của ý kiến cử tri.

 

6. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chi trả phụ cấp cho Phó Công an đương nhiệm, Công an viên theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ. Thời gian từ ngày bổ nhiệm đến ngày miễn nhiệm khi thực hiện đề án đưa Công an chính quy về xã.

 

Trả lời: Chế độ, chính sách đối với các trường hợp công an xã nghỉ việc (trong đó có chức danh Phó Công an xã và Công an viên) được quy định tại Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ. Thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 3623/UBND-KTTH ngày 28 tháng 12 năm 2018 chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh sách, tổng hợp, báo cáo nhu cầu kinh phí để giải quyết, chi trả chế độ với các trường hợp công an xã nghỉ việc theo quy định hiện hành. Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tổng hợp, kiểm tra danh sách, nhu cầu kinh phí giải quyết chế độ của các huyện, thành phố để triển khai các thủ tục giải quyết chế độ cho các trường hợp đủ điều kiện theo quy định hiện hành.

 

7. Giá thu dịch vụ phòng điều trị bệnh theo yêu cầu một ngày đêm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum là quá cao (mỗi phòng có 06 giường, diện tích mỗi phòng 20m2, mỗi phòng thu 1.500.000 đồng/phòng/ngày, đêm). Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo Sở Y tế điều chỉnh giá dịch vụ phòng.

 

Trả lời: Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Y tế đã giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức khảo sát giá dịch vụ ngày giường bệnh khám, chữa bệnh (KCB) theo yêu cầu tại một số bệnh viện cùng hạng tại một số tỉnh thuộc khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Qua báo cáo khảo sát của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Sở Y tế xem xét thấy mức giá dịch vụ ngày giường bệnh KCB theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh còn một số điểm chưa phù hợp, Sở Y tế đã chỉ đạo bệnh viện rà soát lại cơ cấu giá dịch vụ ngày giường bệnh KCB theo yêu cầu (bao gồm toàn bộ chi phí cấu thành nên giá dịch vụ ngày giường bệnh theo quy định hiện hành của Nhà nước) để điều chỉnh cho phù hợp. Tuy nhiên, mức giá điều chỉnh phải đảm bảo thu đủ bù đắp chi phí, có tích lũy để nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục vụ người bệnh tốt hơn..

 

8. Tại điểm a mục 3 Điều 3 Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ “Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020” có quy định quyền lợi và trách nhiệm của người nhận khoán: “được hỗ trợ tiền khoán bảo vệ rừng là 400.000đồng/ha/năm”. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tăng mức khoán trên, đồng thời có giải pháp tạo điều kiện cho Nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gắn với bảo vệ rừng bền vững.

 

Trả lời: Về mức khoán bảo vệ rừng 400.000 đồng/ha/năm được quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ, theo đó Ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Tỉnh Kon Tum chưa tự cân đối được ngân sách, do đó việc tăng mức khoán bảo vệ rừng nêu trên thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Bên cạnh đó, trong giai đoạn hiện nay, điều kiện ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn nên chưa có điều kiện để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia nhận khoán bảo vệ rừng.

 

Về giải pháp tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gắn với bảo vệ rừng bền vững đã được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể trong Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 với nhiều chính sách hỗ trợ cho người dân, cụ thể: Hỗ trợ 100% kinh phí lập hồ sơ giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp; miễn phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hỗ trợ 50% kinh phí dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính,... Vì vậy, để tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gắn với bảo vệ rừng bền vững, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà cần xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư để thực hiện việc giao rừng, cho thuê rừng để quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch, sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng theo tinh thần Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 

9. Hiện nay, theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về quy định chi  tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Bảo hiểm y tế, các đối tượng: Thanh niên xung phong, cựu chiến binh được hỗ trợ 80% chi phí khám chữa bệnh, như vậy là không phù hợp. So với quy định tại điểm d khoản 3 Điều 12 Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế đối với cựu Chiến binh được hưởng khám chữa bệnh 100%. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với Chính phủ xem xét, điều chỉnh lại mức hỗ trợ cho phù hợp.

 

Trả lời: Điểm a, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế quy định: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này”; trong đó, đối tượng được quy định tại điểm d là “Người có công với cách mạng, cựu chiến binh”.

 

Điểm a, khoản 1, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định: “100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các khoản 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Điều 3 Nghị định này”; trong đó, đối tượng được quy định tại khoản 3 là “Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng”; khoản 4 là “Cựu chiến binh”. Như vậy, theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì Cựu chiến binh (quy định cụ thể tại điểm a và điểm b, khoản 4, Điều 3) được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đúng với quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Đối với đối tượng là thanh niên xung phong, mức hưởng bảo hiểm y tế được quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế; điểm g, khoản 1, Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP (mức hưởng là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh).

 

Như vậy, quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế đối với đối tượng là thanh niên xung phong, cựu chiến binh tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ đúng với quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

 

10. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến với Trung ương có chính sách hỗ trợ Bảo hiểm Y tế cho các đối tượng là cựu Thanh Niên xung phong. Vì trong kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước sau giải phóng, cựu TNXP cũng là lực lượng có công lớn với cách mạng nhưng hiện nay khi họ già yếu, bệnh tật, gia đình khó khăn đến bệnh viện khám chữa bệnh thì không được hưởng chế độ hỗ trợ của nhà nước.

 

Trả lời: Căn cứ Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước; Thông tư liên tịch số 191/2005/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Quốc Phòng- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

 

Hàng năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn, triển khai thực hiện xác lập hồ sơ mới cho các đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo đúng quy trình, quy định, không để tồn đọng hồ sơ của đối tượng; kết quả, tổng số người hiện đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu TNXP trên địa bàn toàn tỉnh là 713 người (tính đến thời điểm ngày 15 tháng 02 năm 2019), trong đó xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô có 05 người hiện đang hưởng chế độ.

 

Như vậy nội dung kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh, hiện nay Nhà nước đã ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với đối tượng là cựu TNXP. Nếu là trường hợp cụ thể thì đề nghị liên hệ với Cán bộ làm công tác Lao động-TBXH và Ủy ban nhân dân xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô để được hướng dẫn, giải quyết.

 

Dương Nương (tổng hợp)