Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

UBND tỉnh tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh
Ngày đăng: 11/07/2019  10:07
Mặc định Cỡ chữ
Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về các nội dung do UBND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI, sáng ngày 11/7 – ngày làm việc thứ 2, thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Tháp đã báo cáo, tiếp thu và làm rõ một số nội dung trong phiên thảo luận tại tổ của các đại biểu vào chiều ngày 10/7.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp báo cáo, giải trình tại Kỳ họp vào sáng 11/7

 

UBND tỉnh đã báo cáo, giải trình, làm rõ ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về các nhóm vấn đề liên quan đến: Báo cáo kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Dự thảo nghị quyết quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo nghị quyết Quy định cụ thể mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh; Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019; Dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Dự thảo Nghị quyết Quy định nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Đáng chú ý là ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

 

Trả lời ý kiến này, UBND tỉnh cho biết, để quản lý tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn, thời gian qua Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo nhiều các giải pháp nhằm giải quyết căn bản tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh như: Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng cấp huyện, xã do đồng chí Bí thư làm Trưởng ban; thành lập các Tổ công tác liên ngành quản lý, bảo vệ rừng do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Tổ trưởng để nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn quản lý; tổ chức rà soát, thu hồi diện tích đất rừng đã giao rừng, giao khoán bảo vệ rừng cho các tổ chức, cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình cá nhân nhưng quản lý không hiệu quả để giao cho các tổ chức, cá nhân khác quản lý có hiệu quả hơn;...

 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Theo đó, năm 2018 riêng ngành lâm nghiệp đã kỷ luật 17 trường hợp; trong đó, 01 trường hợp cảnh cáo, 16 trường hợp khiển trách (03 trường hợp giữ chức vụ lãnh đạo quản lý). Qua đó, góp phần tăng cường vai trò trách nhiệm của các ngành chức năng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

 

Tuy nhiên, tình trạng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển, cất giấu, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép vẫn còn diễn ra phức tạp. Ngoài những yếu tố khách quan như: Diện tích rừng lớn, lực lượng quản lý, bảo vệ rừng mỏng... thì nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian qua chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan như: Cấp ủy, chính quyền một số địa phương thiếu sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; các lực lượng chức năng, chủ rừng còn lơ là, buông lỏng công tác quản lý; sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương thiếu chặt chẽ...

 

Theo các văn bản của Ban Bí thư Trung ương đảng, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã xác định công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng là trách nhiệm, nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục của từng cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương chịu trách nhiệm chính đối với các vụ phá rừng, cháy rừng, mất rừng thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn mình quản lý hoặc để xảy ra việc các tổ chức, cá nhân cấp dưới vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

 

Trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ đề nghị các huyện ủy, thành ủy và chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các ngành chức năng liên quan (kiểm lâm, công an, bộ đội biên phòng...), các đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra; đồng thời tiếp tục xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực lâm nghiệp khi để tình trạng phá rừng, cháy rừng, mất rừng xảy ra trên địa bàn quản lý nhưng chưa có giải pháp ngăn chặn kịp thời, nhất là người đứng đầu.

 

Theo số liệu thống kê thực tế, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện nay là 608.989,0 ha, tương tứng với độ che phủ rừng đạt 62,95% (có chênh lệch so với báo cáo kinh tế - xã hộ năm 2018)). Tiếp thu ý kiến của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, thống kê số liệu độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh theo thực tế và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI tại kỳ họp thứ 9.

 

Có ý kiến của đại biểu đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hợp đồng cho thuê nên quy định chặt chẽ, chi tiết để đảm bảo trách nhiệm đơn vị được thuê rừng; Một số diện tích quy hoạch trồng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông nằm trong vùng An toàn khu, nên việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào các diện tích trên gặp trở ngại về vấn đề quốc phòng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo thống kê, xác định cụ thể địa hình, diện tích an toàn khu, thông báo để người dân được biết.

 

Về vấn đề hợp đồng cho thuê rừng, tiếp thu ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, hiện nay UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Đề án xác định khung giá rừng và định giá rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum, theo đó Đề án sẽ xác định rõ tài sản trên đất, trong đó đặc biệt là các loại gỗ, động vật quý hiếm để làm cơ sở định giá cho thuê và quản lý tài nguyên rừng. Đồng thời trong thời gian tới sẽ rà soát các hợp đồng cho thuê rừng để quy định chặt chẽ, chi tiết để đảm bảo trách nhiệm đơn vị được thuê rừng.

 

Thảo luận Dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2019, các đại biểu phản ánh thực trạng thiếu giáo viên tại nhiều địa phương trong tỉnh. Đơn cử như từ năm 2016 đến nay, huyện Đăk Glei thiếu giáo viên so với biên chế được giao. Trả lời nội dung này, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Đăk Glei kiểm tra, xem xét và triển khai thực hiện việc tuyển dụng theo đúng quy định và phân cấp hiện hành.

 

Trước kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh về việc xử lý, giải quyết của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương đối với những trường hợp trẻ em gái bị xâm hại tình dục trên địa bàn, UBND tỉnh cho biết, tất cả các vụ xâm hại tình dục trẻ em gái ở một số địa phương đều được các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý theo quy định của Pháp luật; cán bộ công tác xã hội trẻ em cấp tỉnh đã kịp thời gặp gỡ trẻ và gia đình để tham vấn, tư vấn giúp trẻ ổn định tinh thần cũng như hỗ trợ về vật chất cho các em.

 

Đối với các nhóm vấn đề đã được đưa ra thảo luận trước đó, hầu hết đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao nội dung báo cáo, giải trình của UBND tỉnh./.

 

Dương Nương (tổng hợp)