Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Bế mạc Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh: 29 Nghị quyết được thông qua
Ngày đăng: 11/07/2019  18:39
Mặc định Cỡ chữ
Qua hai ngày làm việc khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. 29 Nghị quyết đã được thông qua ngay tại Kỳ họp.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp

 

HĐND tỉnh đã xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, báo cáo của các cơ quan liên quan. Các vị đại biểu đã tập trung thảo luận và có nhiều ý kiến tham gia, góp ý sâu sắc, xác đáng vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, nhất là báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

 

Kỳ họp đã tiến hành giám sát việc trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 7; xem xét báo cáo kết quả khảo sát kết quả thực hiện kiến nghị của các Đoàn giám sát của HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết ngày 31/12/2018.

 

HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của UBND tỉnh và các địa phương, đơn vị trong việc chỉ đạo, xử lý kiến nghị của các đoàn giám sát và việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đối với những kiến nghị chưa được giải quyết, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tiếp tục chỉ đạo thực hiện, sớm báo cáo kết quả giải quyết, trả lời về Thường trực HĐND để thông tin đến cử tri và đại biểu HĐND tỉnh để biết, theo dõi, giám sát theo quy định.

 

Về hoạt động chất vấn, Kỳ họp đã lựa chọn và tiến hành chất vấn một số vấn đề nổi lên, được cử tri và nhân dân quan tâm như: độ che phủ của rừng gắn với phát triển kinh tế rừng, giải quyết việc làm, thu nhập cho người dân; việc đầu tư, xây dựng thủy điện trên địa bàn huyện Đăk Glei; việc quản lý khai thác khoáng sản và công tác quản lý quy hoạch, xây dựng nhà ở đô thị.

 

Các thành viên UBND tỉnh đã trả lời thẳng thắn, xác định rõ trách nhiệm, biện pháp khắc phục các hạn chế, yếu kém và lộ trình xử lý, giải quyết trong thời gian tới.

 

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 29 Nghị quyết nhằm kịp thời thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách vào điều kiện cụ thể của tỉnh.

 

HĐND tỉnh đề nghị Thường trực, các Ban của HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan Tư pháp và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình cần tập trung có kế hoạch, giải pháp thật cụ thể, bảo đảm thực hiện kịp thời, đầy đủ và hiệu quả các Nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua.

 

 

Kết luận Kỳ họp, đồng chí Kring Ba - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng; thay mặt HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh, thủ trưởng, người đứng đầu các cấp, các ngành và các vị đại biểu HĐND tỉnh phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019 mà HĐND tỉnh vừa thông qua.

 

Đồng thời, khẩn trương rà soát toàn bộ các quy hoạch, kế hoạch đến 2020, trên cơ sở đó, đề ra các biện pháp quyết liệt để triển khai đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trước hết là của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016-2020.

 

Tập trung triển khai đồng bộ và mạnh mẽ hơn nữa 03 nhiệm vụ trong tâm đột phá của năm 2019, bảo đảm tạo ra sự chuyển biến rõ nét, bằng các kết quả cụ thể, thuyết phục trong phát triển triển nông nghiệp, chỉnh trang đô thị và cải cách thủ tục hành chính.

 

Chủ động có các phương án bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm có tổ chức và các hoạt động bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, tín dụng đen. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với triển khai đồng bộ, rộng khắp các hoạt động tín dụng đến tận thôn, làng, tổ dân phố, bảo đảm cho Nhân dân tiếp cận được với ngồn vốn tín dụng chính thức để phát triển kinh tế và phục vụ đời sống, từng bước đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

 

“Các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, chủ động và tăng cường hơn nữa công tác giám sát tình hình phát triển kinh tế, xã hội, những quyết định, chủ trương mới của Trung ương, của tỉnh; những vấn đề phát sinh nổi lên, đang được dư luận và cử tri quan tâm, kịp thời kiến nghị với Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ, bảo đảm cho kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển ổn định và bền vững hơn” – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba đề nghị.

 

Đồng chí lưu ý đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ của HĐND, đề nghị Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND và đại biểu HĐND nghiên cứu kỹ lưỡng, kịp thời đề nghị Thường trực HĐND tỉnh triệu tập kỳ họp bất thường để xem xét, quyết định./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương

 

29 Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 8, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021:

 

(1) Nghị quyết về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

 

(2) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

 

(3) Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

 

(4) Nghị quyết về phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(5) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(6) Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(7) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.

 

(8) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

 

(9) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Kon Tum.

 

(10) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

 

(11) Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu   chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tum (bổ sung).

 

(12) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày  21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(13) Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi; tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(14) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(15) Nghị quyết về quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020

 

(16) Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(17) Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(18) Nghị quyết về quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(19) Nghị quyết về quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(20) Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

 

(21) Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(22) Nghị quyết về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

(23) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

 

(24) Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

 

(25) Nghị quyết về sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum.

 

(26) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành.

 

(27) Nghị quyết về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

 

(28) Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

 

(29) Nghị quyết về bầu Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.