Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Hội thảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh 2018
Ngày đăng: 12/07/2019  07:09
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/7, UBND tỉnh phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh 2018.

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga và PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội thảo.

 

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Chương trình phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam (UNDP); các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh Hội thảo

 

Công tác nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công nói chung và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Kon Tum nói riêng những năm qua luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum, từ đó đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các cấp,các ngành triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực.

 

Chỉ số PAPI tăng liên tục qua các năm và hiện xếp 42/63 tỉnh, thành phố năm 2018; Đánh giá tác động của cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp năm 2018 có sự cải thiện nổi bật và hiện xếp thứ 28/63 tỉnh, thành phố (năm 2017 chỉ xếp 63/63 tỉnh thành phố)...

 

Tuy nhiên, với điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực quản lý hành chính công nói riêng còn nhiều hạn chế dẫn đến sự chuyển biến trong hiệu quả quản lý hành chính công trên địa bàn tỉnh chưa thật sự rõ nét và chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa.

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) tỉnh Kon Tum năm 2018 của Chuyên gia cao cấp UNDP; báo cáo tư vấn chính sách, kinh nghiệm của các tỉnh về cải thiện chỉ số PAPI của Đoàn Nghiên cứu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; báo cáo tham luận của 06 sở, ngành, đơn vị có liên quan trực tiếp đến triển khai các nhiệm vụ cải thiện Chỉ số PAPI tỉnh Kon Tum; cùng nhiều ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu, đặc biệt là ý kiến của PGS.TS Lê Quốc Lý - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

 

 

Phát biểu bế mạc Hội thảo, đồng chí Trần Thị Nga mong muốn Đoàn Nghiên cứu của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp tục tổng hợp, hoàn chỉnh Báo cáo tư vấn chính sách và cung cấp cho tỉnh Kon Tum để tham khảo thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành sau khi kết thúc đợt khảo sát.

 

Đối các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, đề nghị nghiêm túc tiếp thu toàn bộ các khuyến nghị của các chuyên gia và các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo này để phục vụ công tác tham mưu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao về cải thiện Chỉ số PAPI năm 2019.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ tổng hợp các ý kiến tại Hội thảo và trên cơ sở Báo cáo tư vấn chính sách của Đoàn nghiên cứu sau khi kết thúc quá trình khảo sát, kịp thời tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ công nói chung và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh Kon Tum nói riêng trong thời gian tới.

 

Ngay sau Hội thảo này, theo Kế hoạch Đoàn nghiên cứu sẽ tiếp tục làm việc với một số đơn vị cấp huyện, cấp xã. Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan chuẩn bị chu đáo các nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn Nghiên cứu./.

 

Tin, ảnh: Tấn Danh