Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Đảng ủy BĐBP tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo 6 tháng cuối năm 2019
Ngày đăng: 20/07/2019  10:15
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 17/7, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và phát biểu chỉ đạo.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Theo đó, 6 tháng còn lại của năm 2019, Đảng ủy BĐBP tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, quản lý biên giới, cửa khẩu theo pháp luật và các hiệp định, quy chế biên giới; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khải đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng các cấp; lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với củng cố, kiện toàn nhân sự cán bộ chủ trì các cấp phục vụ Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025.

 

6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, mệnh lệnh của cấp trên; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

 

Nổi bật là quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị địa phương, giúp dân xóa đói giảm nghèo. Triển khai công tác đối ngoại biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu  nghị; thực hiện 3 khâu đột phá đạt được kết quả quan trọng, nhất là về huấn luyện chiến đấu.

 

Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ được đảm bảo. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên; Tổ chức sơ kết, gặp mặt tôn vinh khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động ''Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ'', học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019) với gặp mặt sỹ quan trẻ tiêu biểu năm 2019 trong BĐBP tỉnh; Tiếp tục thực hiện đề án ''Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021'' trên khu vực biên giới tỉnh Kon Tum.

 

Thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương. Chỉ đạo các đồn biên phòng tích cực tham mưu xây dựng, củng cố cơ sở chính trị các xã biên giới vững mạnh, tham gia triển khai các chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới. Thực hiện nghiêm Quyết định của Bộ Tư lệnh BĐBP về tổ chức, biên chế  BĐBP tỉnh; công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Đảng ủy BĐBP tỉnh trong thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. 6 tháng còn lại Đảng ủy BĐBP tỉnh cần nắm bắt kịp thời, toàn diện, có chiều sâu trong lãnh đạo, chỉ đạo xử lý đúng chủ trương, đối sách các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao....

 

Tin, ảnh: Văn Lý